texten "medborgarkontor" på en byggnad"

Kritiken mot chefen för medborgarkontoren i Rinkeby-Kista växer. Föräldrar har skrivit till redaktionen och berättat om nedlåtande behandling och direkt rasistiska påhopp. Anställda slutar på löpande band och den senaste två årens medarbetarenkäter visar att missnöjet på medborgarkontoret är stort.

Sedan lång tid tillbaka har det funnits missnöje med hur Medborgarkontoren i Rinkeby Kista fungerar. Brev har kommit till redaktionen från invånare som berättar hur de har tagits emot. ”Vi som föräldrar i Järva har haft problem med henne flera gånger, hon har varit nedlåtande mot oss i somaliska gruppen och sagt att vi behöver utvecklas och inte leva i stenåldern.”

Inte bara föräldrar, utan även representanter från föreningslivet, har berättat hur chefen, när en ung man just skjutits ihjäl, på ett öppet möte anklagade föräldrarna för det som skett.

Med järnhand sänkt arbetsmiljön ner till botten

Många av de boende i stadsdelen, i behov av hjälp och stöd, tycker inte att de får den hjälp de behöver. Istället vänder de sig till medborgarkontoret i Tensta. Att fler från Rinkeby söker sig till Tensta är uppgifter som också har bekräftats av personalen på medborgarkontoret i Tensta.

Från flera håll har vi fått uppgifter om hur invånare har lämnat in klagomål, som aldrig verkar tas på allvar. En före detta anställd säger att chefen ”med järnhand sänkt arbetsmiljön ner till botten”.

Resultaten i medarbetarenkäten 2022 är om möjligt ännu sämre

Medarbetarenkäten 2021 visade genomgående på röda siffror, och de nya resultaten i medarbetarenkäten 2022 är om möjligt ännu sämre. Bara 14 procent av dem som svarat, tre personer av de 21 anställda, ser fram emot att gå till arbetet. Samma resultat på frågan ”På min arbetsplats behandlas alla med respekt”, endast tre personer instämmer till fullo.

Påståendet ”På min arbetsplats har vi ett gott arbetsklimat” är det fem procent som instämmer helt, en enda person.

Inte heller har facket centralt agerat när medlemmarna har vänt sig dit

Resultaten i medarbetarenkäten förklarar också varför personal slutar. De anställda har även kontaktat sin fackliga företrädare i Vision vid ett flertal tillfällen, men uppger att de inte fått något stöd. Enligt de anställda har Visions lokala sektionsordförande inte en enda gång tagit ställning för personalen gentemot chefen, när de tagit upp incidenter som rör kommunikationssvårigheter, bristande ledarskap och empati, diskriminering, rasism och islamofobi. Inte heller har facket centralt agerat när medlemmarna har vänt sig dit. 

Jag tror att det sitter i väggarna

En tidigare anställd konstaterar att det inte är något bra ledarskap.
– Jag tror att det sitter i väggarna, det är väldigt hierarkiskt. Men när kritik framförs tar man in konsultföretag som ska jobba med själva arbetsgruppen, men det är ju ledarskapet som inte fungerar. Det är inte hos personalen som problemen ligger. Det finns ingen transparens, ingen får veta något utan förväntas bara utföra. Då blir det inte heller bra utåt, för dem vi arbetar.

Fem kolleger har valt att byta arbetsplats på kort tid och flera är långtidssjukskrivna. I ett brev, som redaktionen fått ta del av, beskriver de anställda sin situation. ”Det är väldigt krävande och tröttsamt för oss som är på plats och arbetar. Det är en tidsfråga innan fler väljer att byta arbetsplats eller sjukskriva sig. Stadsdelsförvaltningen bör agera omgående för att förändra den här situationen.”

Kerstin Gustafsson Figueroa

Avdelningschefen för Stadsdelsutveckling, medborgarservice och fritid i Rinkeby-Kista, Adrian Göransson, kommer i en kommande artikel ge sin syn på kritiken.

medborgarkontoret Husby
Print Friendly, PDF & Email