Två byggen tar 74 hektar av Järvafältet

Järvafältet krymper. Och enligt Naturskyddsföreningen är förlusterna för miljön större än vinsterna.

På vandring bland grodor och bävrar

Miljöpartiet anordnade en vandring med naturspaning längs Igelbäcken i samband med biologiska mångfaldens dag.

Järva begravningsplats byggs

En tio meter hög ceremonibyggnad tar form just nu i arbetet med att bygga Järva begravningsplats.

Igelbäcken klarar inte EU:s krav på vattenkvalitet

För lite vatten och för mycket farliga kemikalier i Igelbäcken. Nu vidtar kommunerna åtgärder.

Fiskafänge i Igelbäcken

Lars Blom fick förmånen att vara med om ett elprovfiske i Igelbäcken.

Goitom visar sin kolonilott

På Igelbäckens koloniområde nära Husby har sedan 21 år tillbaka Habtemariam Goitom sin kolonilott. Under odlingssäsongen är han på plats varje dag för att sköta om allt han odlar.

Varför ska Järvaborna betala för andras bilåkande?


En motorvägsramp rakt igenom Igelbäckens kulturreservat. Det kan snart bli verklighet om Trafikverket och de styrande i Stockholm får som de vill. Men förslaget är helt oacceptabelt för klimatet, kulturreservatet och de boende i Järvaområdet.

Definitivt beslut att flytta Tensta bibliotek

Vid gårdagens möte i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutades enhälligt att biblioteket ska flytta ihop med Medborgarkontoret i Livstyckets gamla lokaler i Tensta centrum.

Rädda planeten och skapa jobb

I takt med att klimathotet nu är ett faktum, anser Vänsterpartiet att förvaltningen bör utveckla nya metoder för att dra sitt strå till stacken för att rädda planeten och den biologiska mångfalden i vårt stadsdelsområde.