gul lyftkran som används för att bygga ceremonibyggnaden på Järva begravningsplats

Järva begravningsplats ska börja användas 2024 och under 2023 pågår arbetet för fullt med att färdigställa den första etappen. Just nu syns till exempel ceremonibyggnaden ta form.

På de skyltar som sitter uppe på stängslet som omgärdar områdets östra del går det att läsa om den minneslund och meditationsplats som skapas. På stängslet sitter QR-koder till projektets sida på webbplatsen Stockholm växer. Enligt informationen där har området hägnats in ”för att skydda allmänheten och de som arbetar på platsen”.

bild på lyftkran och ceremonibyggnad som byggs framför Granholmstoppen
Ceremonibyggnaden byggs.

Ceremonibyggnaden som byggs är tänkt att vara öppen för alla oavsett tro eller livsåskådning. Den kommer enligt uppgift att vara tio meter hög och fasaden kläs in med trä. Upp till 100 personer ska få plats i byggnaden.

Annons:
Annons:

Lite längre ut, närmare kolonilotterna mot Tenstasidan, har det placerats ut två broar

Lite längre ut, närmre kolonilotterna mot Tensta, har det placerats ut två broar. En vid den norra våtmarken och ”utloppet mot diket som leder till Igelbäcken” och en längre söderut, som ska bli del av en gångväg genom området.

Redan när Järvaområdet byggdes på 1960- och 1970-talet fanns planer på en begravningsplats. På 2000-talet kom de första konkreta förslagen varav ett var vid Granholmstoppen.

2018 vann detaljplanen för begravningsplatsen laga kraft.

Arbetet med att skapa Järva begravningsplats innefattar även att naturområdet påverkas.

Planerna på begravningsplatsen har blivit både välkomnade och hårt kritiserade, vilket Nyhetsbyrån Järva tidigare har skrivit om. Arbetet har mötts av stark kritik från olika håll samt kommit att kosta väldigt mycket pengar.

Området vid den nya minneslunden.

Enligt Stockholm växer riktar sig begravningsplatsen till alla, oavsett livsåskådning eller tro, och kan byggas på i fler etapper.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email