Idag höll kampgruppen Rör Inte Järva! en manifestation på Järva Discgolfpark. Man samlades för att protestera mot nedmonteringen av Järva DiscGolfPark på Järvafältet som påbörjades i december 2020  till förmån av den nya begravningsplatsen som istället ska byggas på platsen.

Under januari 2021 börjar första steget i byggprocessen av begravningsplatsen. Då ska all mark börja schaktas, ett arbetet som beräknas pågå under ett års tid. Våren 2022 ska all jord  planteras tillbaka och då börjar byggnationen med bland annat ett ceremonihus, en damm och byggnader för de anställda som ska driva begravningsplatsen. Stockholms stad räknar med att kunna gravsätta någon där i början på 2024.

Men byggnationen av Järva Begravningsplats har varit en infekterad fråga, och processen har även mött motstånd från Låt Parken Leva, ett initiativ av Järvabor som älskar parken. Nätverket är inte emot en begravningsplats, bara placeringen och föreslår ett alternativ i närheten som de säger går att bygga bättre, billigare och snabbare. Björn Erdal som är talesperson i nätverket säger att politikerna inte ser att parken har ett värde.

Annons:

Varför väljer staden att förstöra den mest utvecklade platsen på Järvafältet?

– Det är världsattraktion, även innan den fick alla priser och utmärkelser. Den röstades också fram som den populäraste platsen i Järva i en enkätundersökning under Järvaveckan 2018. Varför väljer staden att förstöra den mest utvecklade platsen på Järvafältet? Det är otroligt respektlöst. Och varför väljer staden en förorenad tipp som begravningsplats? Det är både respektlöst och obegåvat.

– Ingen tycker ingen att det här är bra, ingen begriper varför man gör så. Det finns helt enkelt ingen förnuftig förklaring.

Det har bara blivit värre under processens gång, en odemokratisk process.

Björn Erdal säger också att staden inte uppfyller sina åtaganden. Han berättar att det exempelvis funnits löften om ersättningsplats i nästan tio år, men att stadens tjänstemän försöker ge sken av att discgolfparken inte varit intresserade.

– Det har bara blivit värre under processens gång, en odemokratisk process, som jag bedömer inte skulle vara möjlig någon annanstans än i det nordvästra hörnet av Stockholm. Människor här har inte kunskapen, informationen och rösten på samma sätt. Det finns ett demokratiskt underskott.

Han tillägger att Järvaborna har fått nog av byggnationer i området med bland annat E18, Förbifart Stockholm, Rinkebyterassen och Järvabadet.

– Det har varit ett ständigt byggande som förstör entrén och tillgången till Järvafältet, och när det börjar kommer det att bli flera års lerigt bygghelvete i det som nu är grön oas på fältet. Dessutom kommer byggnationen innebära att de gräver i förorenade tippmassor.

Svante Borg, förvaltningschef på Kyrkogårdsförvaltningen, säger att staden gjort en miljö- och markanalys som beskriver att grävandet kommer att gå att göra på ett säkert sätt.

– Om vi hittar något som inte ska finnas i marken kommer vi att ta hand om dem.

– Ur en miljöaspekt är en av effekterna av begravningsplatsen att den kommer att få en stor damm med en vacker vattenspegel. Dammen kommer att förse Igelbäcken, som håller på att torka ut, med konstant vattenflöde.

Beslutet är taget på alla politiska nivåer som det ska tas.

Fortsättningsvis säger Svante Borg att processen med Järva Begravningsplats varit demokratisk och har följt de rutiner som gäller för beslut. Beslutet togs för 12 år sedan av Stockholms stad och då fanns det en gedigen förankring hos bland annat boende och olika trossamfund.

– Beslutet är taget på alla politiska nivåer som det ska tas. Det fanns en bred enighet bland de valda politikerna när man tog beslutet på både stadselsnivå och kommunfullmäktige. Beslutet har prövats genom överklaganden på alla instanser, och alla beslut har gått i Stockholms stads riktning.

Svante Borg säger också att staden har erbjudits alternativa platser för parken, men att det inte har funnits någon vilja att ta dem platserna. Han säger även att staden just nu befinner sig i en förhandling med Järva Discgolfpark där de erbjuder parken ett 10-årigt kontrakt för en discgolfanläggning på området.

– Jag förstår att de är ledsna, men jag förstår dock inte varför man satsat på discgolfanläggningen under dessa år trots att man visste att beslutet var taget, projekteringsarbetet har påbörjats och att parken skulle behöva flytta från platsen.

Demokrati handlar inte om att få igenom sin vilja, demokrati är att acceptera ett demokratiskt beslut även när det går emot ens vilja.

Awad Hersi, som satt som ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd när beslutet om Järvas nya begravningsplats fattades, förklarar att han har svårt att förstå vad som är odemokratiskt med beslutet.

– Demokrati handlar inte om att få igenom sin vilja, demokrati är att acceptera ett demokratiskt beslut även när det går emot ens vilja.

Han hävdar också att det inte är många Järvabor som faktiskt använder Discgolfparken, utan att de som gör det är boende i andra områden i Stockholm.

– Jag tror att om man skulle genomföra en omröstning idag så skulle det finnas en majoritet som är för Järva Begravningsplats.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email