I takt med att klimathotet nu är ett faktum, anser Vänsterpartiet att förvaltningen bör utveckla nya metoder för att dra sitt strå till stacken för att rädda planeten och den biologiska mångfalden i vårt stadsdelsområde.

Vi är glada för det klimat- och miljöarbete som förvaltningen redan idag gör. Världens bestånd av honungsbin har minskat sedan 1950. Särskilt sedan mitten av 1980-talet har så många bin dött att forskarna är rejält oroade för att honungsbina kan dö ut.

Enligt beräkningar pollinerar honungsbin 70 av de omkring 100 växtarter som föder cirka 90 procent av jordens befolkning. Var tredje tugga vi äter är pollinerad av ett bi. Matbristen är ett stort problem för dagens bin. Förr fanns det gott om ängar med en stor mångfald av blommande växter. Därför ser vi i Vänsterpartiet positivt på förvaltningens förslag att odla ängsmark vid Igelbäckens naturreservat som föreslås i förvaltningens arbete med miljöfrågor.

Annons:

Vänsterpartiet vill utveckla detta och även föreslå förvaltningen att i samband med ängsmarken även ska starta upp projekt med bikupor. Detta skulle gynna den biologiska mångfalden, och arbetet skulle kunna erbjuda utbildning kring bikupor, samt arbete till personer som stått utanför arbetsmarknaden länge, vilket många gånger är kvinnor.

Arbetet med bikupor skulle slutligen kunna innebära att vi räddar bina, erbjuder jobb, och eventuellt försäljning av Järvas egna ekologiska honung.

Utifrån ovanstående frågar vi förvaltningen följande: Är det möjligt för förvaltningen att starta ett projekt som beskrivs i texten ovan?

Veronica Stiernborg, V, ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Print Friendly, PDF & Email