Vid gårdagens möte i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutades enhälligt att biblioteket ska flytta ihop med Medborgarkontoret i Livstyckets gamla lokaler i Tensta centrum.

Ombyggnad av Livstyckets lokaler kan påbörjas under våren 2021 och inflyttning kan ske sommaren 2022. Biblioteket kommer att få mindre lokaler, men nämndens ordförande, Annika Rosenberg, M, försäkrade att det kommer att bli bra.
– Visserligen får biblioteket en något mindre yta, men inte färre böcker och det kommer att finnas lugna ytor att arbeta på, sade hon.

Rashid Mohamed, V, uttalade sig positivt om samlokalisering, men menade att Tensta träff och Tensta gymnasiums lokaler har övergetts av staden. Annika Rosenberg påpekade att beslutet om Tensta träff och Tensta gymnasium ligger på SISAB:s bord, men hon hoppades på en ”positiv lösning”.

Annons:
Annons:

Punkten verksamhetsberättelse med bokslut 2020 godkändes enhälligt. Rashid Mohamed tackade förvaltningens personal för gott arbete, men frågade varför stadsdelen har fem miljoner i överskott när flera verksamheter går med underskott.

Vi är oroliga för trafiksituationen runt badet

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Fi hade lämnat in en gemensam skrivelse om behovet av en trygg trafiksituation vid Järvabadet. ”På grund av coronapandemin hade Järvabadet öppet endast för ett begränsat antal gäster sommaren 2020 och trafiksituationen var besvärlig. När badet kan hålla öppet med full kapacitet kommer situationen att bli betydligt värre.
Vi är oroliga för trafiksituationen runt badet och även för stor belastning på miljön i kulturreservatet. Trafiksituationen vid Järvabadet måste lösas snabbt, innan någon blir skadad i trafiken!”

Oppositionen frågade vilka åtgärder stadsdelsförvaltningen har vidtagit hittills, och vad stadsdelen gör för att trygga miljön i Igelbäckens kulturreservat med tanke på den ökande belastningen på grund av det stora antalet besökare till Järvabadet?

Stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen saknar rådighet i frågan

Förvaltningen svarade sammanfattningsvis att stadsdelen inte kan göra någonting. Det är Trafiknämnden som ansvarar för skydd och utveckling av större delen av Järvafältet, Miljönämnden ansvarar för Igelbäckens kulturreservat, och Idrottsnämnden och fastighetsnämnden ansvarar för Järvabadet. Stadsdelsförvaltningens ”upplevelse” är att samordningen har ”vissa brister”, men att stadsdelsnämnden och stadsdelsförvaltningen saknar rådighet i frågan.

Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email