Förbifart Stockholm Trafikplats Akalla
Förbifart Stockholm Trafikplats Akalla

Järvafältet står inför en stor förändring. Bygget av Förbifart Stockholm och Järva begravningsplats kommer påverka 74 000 kvadratmeter vilket motsvarar nio fullstora fotbollsplaner. Naturskyddsföreningen Stockholm tvivlar på att kommunen gör tillräckligt för att väga upp för byggprojektens miljöpåverkan. 

Solen står högt och lyser upp Järvafältet. Nedanför Granholmstoppen, fältets högsta punkt, tränar discgolf-entusiaster fokuserat. Utsikten mot Tensta har förändrats under de senaste åren. Där pågår nämligen bygget av Järva begravningsplats, ett både efterlängtat och kritiserat projekt. Det är inte det enda som förändrats på fältet, för en bit bort sprängs det för delar av motorvägen Förbifart Stockholm.

Järvafältet är en av tio så kallade ”gröna kilar ”i Stockholm. Kilarna ska bland annat möjliggöra friluftsliv, grönska och tystnad. Projektens inkräktning på Järvafältet innebär att flera miljökompensationer måste göras. Dessa har utretts i miljökonsekvensbeskrivningar på beställning av Stockholms stad.

Annons:
Annons:

Projekten hotar oersättliga naturvärden

Anders Tranberg är ordförande för Stockholms Naturskyddsförening och han anser inte att miljökompensationerna är tillräckliga för Järvafältet. Han poängterar att projekten hotar oersättliga naturvärden, som gamla träd, och naturliga vattendrag.

– I planeringen ses naturen ibland som ett lego, men det är inte så lätt att man kan ersätta en sak med en annan. Det är svårt att återställa den miljön som man har tagit av, säger Anders Tranberg. 

Järva begravningsplats planeras bli 43 hektar stor, med 9 000 gravplatser och en ceremonibyggnad. Den inledande delen av bygget ska stå klart nästa år, då kommer bland annat 600 träd att försvinna.

Anders Tranberg menar att fram tills att de nyplanterade träden är fullvuxna kommer arter inte kunna sprida sig lika bra.
– Det är bara negativt att man hugger ner så mycket. Ju mer hårda ytor och byggnader de gör, desto sämre blir det för spridningssambandet. 

Ändå påstår Stockholms stad att projektet kommer stärka den biologiska mångfalden, eftersom de återställer en våtmark. Såhär är det skrivet i miljökonsekvensbeskrivningen:
“Detaljplanen bedöms få positiva konsekvenser för naturmiljön då få träd kommer att tas i anspråk medan nya planteras och en restaurering av våtmarken kommer att ske.”

Kullen består av förorenat material som riskerar att förorena bäcken

Våtmarken ska förhindra att farliga ämnen från Granholmstoppen når det närliggande vattendraget Igelbäcken. Kullen består nämligen av förorenat material som riskerar att förorena bäcken, det tror Anders Tranberg kan bli svårt att hålla koll på över tid och han menar att det kräver omfattande och långvariga mätningar.

Igelbäcken är Stockholms stads artrikaste bäck och är hem för den ovanliga fisken grönlingen. Arten är känslig för föroreningar och bäcken är redan nu utsatt för vattenbrist och försämrad vattenkvalitet

Järva begravningsplats byggnation
Järva begravningsplats byggnation

Sara Stenudd är vänsterpartist och ordförande i kyrkogårdsnämnden. Hon litar på den miljökonsekvensbeskrivning som ligger till grund miljöåtgärderna, även om hennes parti till en början var kritisk till begravningsplatsens läge, på grund av den förorenade marken. Sara Stenudd menar att kommunen har ett ansvar att kunna erbjuda kistbegravningar, något som inte finns tillräckligt utav. 
– Jag kan inte försvara platsen som sådan, det blev ett för stort ingrepp på rekreationsområdet. Men det är absolut nödvändigt att bygga en ny begravningsplats. 

Anders Tranberg från Naturskyddsföreningen önskar att man ändå hade tagit mer hänsyn till miljöriskerna. 
– Sett till sin helhet är det klart tveksamt att det blir en positiv effekt på den biologiska mångfalden.

En åtta-filig motorväg genererar mer biltrafik

Förbifart Stockholm är en motorväg som byggs med syftet att ansluta norra och södra Stockholm med varandra. Naturskyddsföreningen var tidigt starkt emot projektet, då en åtta-filig motorväg genererar mer biltrafik. Vägen kommer främst att gå under Järvafältet, men vid trafikplatserna Hjulsta, Akalla och Häggvik finns partier ovanför marken. Detta leder till att 11 hektar av Hansta naturreservat och cirka 20 hektar av Igelbäckens kulturreservat kommer att försvinna. 

De två största miljökompensationerna för de förlorade grönområdena är en ny landskapspark i Hansta naturreservat och en upprustning av Igelbäcken. Anders Tranberg tycker att det är en bra början men inte tillräckliga åtgärder. Han hade önskat att de gjorde mer för den biologiska mångfalden genom att anlägga ekodukter, fler våtmarker och satsningar på en pollinering. Dessutom tycker han inte att en landskapspark på 1,3 hektar motsvarar de 11 hektar som Hansta naturreservat förlorar. 
– Med tanke på de åtskilliga miljarder Förbifarten kommer att kosta är det väldigt lite pengar som läggs till Järvafältet. Det finns potential för mycket mer. 

I nuläget beräknas bygget av Förbifart Stockholm kosta 41,7 miljarder kronor.

Miljöspecialisten Anna Nordqvist är funktionsledare för Förbifart Stockholm och svarar på Tranbergs kritik:
– Sådant där kan man alltid diskutera och förstås har vi olika åsikter och olika uppgifter. Jag tycker att det är två tillräckliga åtgärder. Vi har gjort det som krävts efter att ha vägt olika för-och nackdelar mot varandra med hänsyn till kultur och miljö. 

Förbifarten och begravningsplatsen är bara två av åtta pågående projekt

Hon poängterar att den största åtgärden är att Förbifartens vägsträcka på två mil byggs under marken. Det är mer tidskrävande och gör bygget klart dyrare, men görs för att minska negativa konsekvenser på miljön och för människorna som bor där. 

Förbifarten och begravningsplatsen är bara två av åtta pågående projekt på Järvafältet. I de ingår tvärbanan Kistagrenen, Tenstaterrassen, en ridanläggning, flera bostäder och en ny skola. Anders Tranberg från Naturskyddsföreningen framhäver att man bör tänka på helheten och vikten i att inte se varje projekt för sig.
– Det sker ganska stora intrång på Järvafältet och det är en klar försämring. Om man lägger ihop projekten blir det stora arealer och sammantaget blir det en stor miljöpåverkan.

Lydia Bandolin Sörlin
Elmer Gahrton
Tea Regell


Under våren har studenter från JMK, enheten för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, samarbetat med Nyhetsbyrån Järva. Vi publicerar deras granskande artiklar under våren och sommaren.

Print Friendly, PDF & Email