Södra stadsparksgången ska bli park på riktigt

Gångstråket från Rinkeby centrum ner mot Rinkebysvängen och Bromsten har stängts av för upprustning. Det är Trafikkontoret som ansvarar för arbetet och när det är klart ska Södra stadsparksgången bli mer parklik och barnvänlig.

Hemblas hyresgäster är desperata: ”Vi kan inte leva så här”

Hyresgästerna på Nidarosgatan i Husby har fått nog. I flera års tid har fastighetsägaren Hembla genomfört lägenhetsrenoveringar, och arbetet stör de boende.

Missnöjda hyresgäster mobiliserar sig i Tensta

På Tensta Allé 45 har flera upprörda hyresgäster samlats för att berätta om sina problem. Sabac Cali Hussein har en trasig frys, en köksfläkt som inte fungerat på flera år, det blir ständigt stopp i avloppet och elementen fungerar dåligt så hon fryser i sin lägenhet.

Rinkeby bibliotek stänger för renovering

I början av november stänger Rinkeby bibliotek för renovering. Arbetet beräknas ta fyra veckor. Under den tiden ska biblioteket fräschas upp, få nya möbler och möbleras om.

Nu kommer plaskdammen i Nydalsparken bli som ny

Det dröjde  tre år, och tre somrar, innan plaskdammen i Nydalsparken i Tensta började renoveras. Men nu är arbetet äntligen igång!

Järva har ett eget arv värt att bygga vidare på

Miljonprogrammet, som Järva är en del av, var ett statligt projekt med syftet att bygga 1 miljon bostäder under åren 1965 till 1975. Projektet initierades för att lösa den rådande bostadskrisen och samtidigt höja levnadsstandarden genom välplanerade lägenheter.

Fullsatt i Rinkeby Folkets Hus när ombildningar diskuterades

För ett par veckor sedan landade ett bostadspolitiskt beslut i form av ett kuvert på hallgolven hos många hyresgäster i Stockholm. Boende hos de kommunala bostadsbolagen Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska bostäder fick hem broschyrer med information om “möjlighet till ombildning”.  Beslutet har mötts av hård kritik och över hela stan mobiliserar folk mot utförsäljningarna av allmännyttan. På demonstrationer, möten och sociala medier samlas oroliga hyresgäster och diskuterar utvecklingen. Tomas Henriksson, som är Hyresgästföreningens expert på ombildningar, kom till Folkets hus i Rinkeby för att förklara vad som händer och svara på frågor. – Om ni bestämmer er för att ombilda ska ni inte köpa en lägenhet. Ni ska köpa en fastighet. Tillsammans. Det är det som är att bilda en bostadsrättsförening. Många var intresserade och mötet blev helt fullsatt. Alla fick inte plats i salen utan folk trängdes i dörröppningen för att försöka höra vad som sades. Det var många som ville ställa frågor och flera i publiken spelade in eller tog anteckningar för att kunna föra informationen vidare. Tomas Henriksson förklarade att ombildningen från hyresrätt till bostadsrätt sker i tre faser: Fas 1 är intresseanmälningsfasen. De som är intresserade av att ombilda skriver på en intresseanmälan. Den är inte bindande,…