Familjebostäders styrelse har i veckan beslutat att de två bruna husen på Rinkebyplan 6-8, bakom centrum ska rustas upp. I och med renoveringen kommer 76 ettor att göras om till 40 lägenheter, varav de flesta med minst fyra rum och kök.

De långa korridorerna i huset ska byggas bort och ersättas av nya trapphus och hissar. Det ska även bli nya huvudentréer med ingång från gården, tvättstugor i bottenplan och bättre möjligheter för lek och sociala aktiviteter på gården. I bottenvåningen där vård- och omsorgsboendet låg tidigare, öppnar Statens servicecenter hösten 2024.

Fastigheten har idag många boende som hyr via SHIS, Stockholms stads bostadssociala resurs, men kontraktet med SHIS avslutas den 1 oktober och då ska ombyggnationerna börja.

Annons:

Renoveringen är ett försök att minska både trångboddheten och koldioxidutsläppen. De nya, större lägenheterna beräknas vara klara hösten 2026.

– Ombyggnationen ger oss möjlighet att rusta upp både fastigheten, lägenheterna och utemiljön. Det kommer att öka tryggheten och erbjuda fler familjer möjlighet att flytta till en större lägenhet. Vi jobbar också fram nya arbetssätt för att minska vår klimatpåverkan. I detta projekt hoppas vi kunna minska utsläppen av CO2 med upp till 20 procent jämfört med tidigare, säger Håkan Siggelin, chef för projektutvecklingsavdelningen på Familjebostäder i ett pressmeddelande.

Genom att använda klimatkompenserade byggmaterial och återanvända befintlig inredning som diskbänkar, toaletter och handfat hoppas Familjebostäder kunna minska koldioxidbelastningen med 10-20 procent jämfört mot tidigare ombyggnationer.

Print Friendly, PDF & Email