en varningsskylt med texten gångbana avstängd framför en gångväg

Gångstråket från Rinkeby centrum ner mot Rinkebysvängen och Bromsten har stängts av för upprustning. Det är Trafikkontoret som ansvarar för arbetet och när det är klart ska Södra stadsparksgången bli mer parklik och barnvänlig.

Området beskrivs som en park i stadens dokument, men har hittills inte erbjudit mycket mer än gång- och cykelbana samt ett par bänkar. Men under det kommande året ska både ny park- och lekutrustning tillkomma.

Förra året var det Norra stadsparken på andra sidan centrum som rustades upp. Det arbetet är nu klart och där finns både nya bänkar, hängmattor och lekpark för barnen.

Första etappen i arbetet med Södra stadsparksgången har nyligen inletts och beräknas vara klart i höst. Resten av arbetet ska färdigställas under 2023.

Anna Nygård
delvis avspärrad gångväg med bilar och grävmaskin innanför
Print Friendly, PDF & Email