Kulturdoulans stöd kan vara avgörande

Kulturdoula Stockholm har flyttat in i Rinkeby Folkets Hus. De hjälper gravida för att vården ska bli mer jämlik.

Söka vård i onödan eller för sent

Vårdcentraler med endast telefonbokning riskerar att tappa de med annat modersmål än svenska, skriver Ben Robertson.

Vården är sämre i Järva än i innerstaden

Verkligheten i Järvaområdet är att det är fler patienter per läkare än det är inne i stan, säger läkaren Magnus Isacson.

T-bana mellan Hjulsta och Barkarby ska utredas

En tvärförbindelse som knyter ihop de nuvarande blå linjerna kan bli verklighet efter beslut i trafiknämnden.

Är den svenska modellen på dekis?

För mig är det inte konstigt att lokförarna väljer sin egen väg att ställa krav, skriver Alejandra P. Carrasco.

Stora skillnader i folkhälsa i Stockholms län

Sex och ett halvt år. Så mycket längre förväntas Stockholms rikaste invånare leva jämfört med de fattigaste.

Nu byggs nya tunnlar från Akalla till Barkarby

Obehagligt men inte farligt, när nya tunnelbanan sprängs fram genom berget.

Alternativ ingång till vårdcentralen i Tensta

Hissen till Tensta vårdcentral står still sedan flera månader tillbaka och väntas inte lagas förrän nästa år. Men det finns en alternativ ingång till vårdcentralen, för dem som inte klarar trappan upp.

Hissen till vårdcentralen står still

Sedan flera månader står hissen till Tensta Vårdcentral still. Det går rykten om att den inte ska börja fungera förrän 2024. Ingen ansvarig kan ge besked.

Gravida Järvabor får sällan stöd för förlossningsrädsla

I Mödrahälsovårdsenhetens årliga rapport framkommer stora skillnader mellan vilka besvär som gravida kvinnor har, kopplat till vilken del av Stockholm de bor i. Järvaområdet sticker ut på flera punkter.