HJULSTA • TENSTA • RINKEBY • KISTA • HUSBY • AKALLA

Category archive

Föreningsliv

Lunchcheck till eleverna blir stöd åt lokala företagare

Föreningsliv/Insändare

Hyresgästföreningen och Unga Örnar föreslår gemensamt att Stockholms Stad ska subventionera gymnasieelevers skolluncher och samtidigt stödja det lokala näringslivet i Stockholm Stad.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Folkets Husby ger föreningsstöd online

Föreningsliv

Föreningar i Rinkeby-Kista kan få hjälp att starta förening, hur man söker kulturstöd och föreningsbidrag varje onsdag, mellan klockan 15-18, i Folkets Husby.
Men på grund av Coronaviruset sker rådgivningen online en tid framåt.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Promenera till skolan med Järvas Idrottsmammor!

Föreningsliv/Nyheter

Inte ens hälften av eleverna i Kista International School kommer till skolan just nu. Antingen har de förkylningssymtom, eller så är de rädda att bli smittade på bussen i tunnelbanan.
Men nu organiseras gemensamma promenader till skolan.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Ideella krafter i Järva samarbetar mot corona

Föreningsliv/Insändare

Vi i Somaliska ungdomsförbundet i Sverige (SUIS) har arbetat hårt de senaste veckorna för att sprida information om hur man ska skydda sig mot coronaviruset.  Vi har särskilt vänt oss till äldre och människor med knappa kunskaper i svenska språket. I det arbetet vill vi samarbeta närmare med myndigheterna.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Fullt i Akalla by när kvinnors rättigheter diskuterades

Artikel/Föreningsliv

Det var proppfullt när Healthy Women hade en föreläsning om kvinnors rättigheter i Akalla By i veckan.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Mat och mingel med FN-förbundet

Artikel/Föreningsliv

FN-ambassadören Nawaal Ali Salad hade inbjudit talare från hela Sverige till ett event i Akalla den 8 mars. Arrangemanget ville stärka tjejer och kvinnor.
 – Ni från orten, ni är framtiden, sade Nawaal Ali Salad.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Framtiden oviss för Tensta Träff

Föreningsliv/Nyheter

Kulturnämnden beslutade att Studiefrämjandet får hälften så mycket pengar för att driva verksamheten i Tensta Träff, som de önskade.
 – Vi har haft ett möte med kulturförvaltningen och nu diskuterar vi om vi kan få det att rulla ändå, säger Farida Al-Abani, verksamhetsledare på Tensta Träff.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Kvinnogrupp och hälsa på dagordningen

Föreningsliv

I lördags var det uppstartsmöten i Järva Folkets Park på Eggeby gård. En grupp kvinnor samlades för att diskutera bildandet av en kvinnogrupp och samtidigt innehållet i vårens Hälsodag.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Nykterhetsrörelsen organiserar sig i Järva

Föreningsliv

På kort tid har nykterhetsrörelsen, IOGT-NTO, startat flera föreningar i Järva.
– Det finns många som är nyktra här, men vi arbetar inte bara för nykterhet, utan även för demokrati, säger Robert Lindh, från IOGT-NTO.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

“Alla mår bra av att hjälpa till”

Föreningsliv

En dag inne på Medborgarkontoret i Tensta såg Fatuma Abdullahi Mohamed en lapp på väggen som informerade om Brottsofferjouren.
 – Jag blev intresserad och kontaktade dem.

Print Friendly, PDF & Email

Fortsätt läsa

Gå till Toppmeny