Granskningen av AIF Kista läggs till handlingarna

Trots att AIF Kista granskades extra noga, har man inte kunnat hitta några medvetna oegentligheter.

Kvarnbyskolans schackturnering avgjord

Mästarna i Kvarnbyskolans schackturnering korades vid en prisceremoni i Rinkeby på torsdagsförmiddagen.

Kvarnbyskolan ordnar schackturnering

Nästa vecka ordnas en turnering i schackspel på en av Rinkebys skolor. Intresset för själva spelet är stort.

”Man ser på fritidsgårdar som förvaring”

En ny rapport från Myndigheten för unga och civilfrågor (MUCF) kartlägger vad det kostar när samhället misslyckas med att förebygga utanförskap. Fokus är på fritidsgårdarnas roll i att hjälpa ungdomar, och rapporten ska visa beslutsfattarna vad samhället kan tjäna på satsningar på fritidsverksamheten.

Stadsdelen om hbtqi-verksamheten 2021: ”Utmaningar”

Efter granskningen av Rinkeby-Kistas satsning på fritidsverksamhet för hbtqi-ungdomar kvarstod frågan om hur stadsdelens egen rapportering skulle beskriva projektet. Den 24 februari offentliggjordes verksamhetsberättelsen, men beskrivningen är fåordig.

Hård kritik mot hbtqi-verksamheten i Rinkeby-Kista

Fritidsverksamheten för unga hbtq-personer i Järva är vilande på grund av pandemin, sade enhetschefen Sussie Johansson. Det stämmer inte, enligt flera källor till Nyhetsbyrån Järva. De vittnar om stora brister i en verksamhet som under ett års tid endast haft två besökare.

”Vi är övertygade om att behovet finns”

Någon ungdomsgård för hbtq-personer finns inte i Järva trots att det tidigare påståtts. Likväl pågår en satsning, men finns det någon verksamhet? För tillfället är svaret nej. Det beskedet ger förvaltningens ansvariga chef.

Tech Tensta vill visa vägen för ungas framtid

Möt Franco Marin Rodriguez och Dhakshy Holmgren som båda arbetar på Tech Tensta. En fritidsverksamhet och skaparverkstad med fokus på tech för ungdomar, där syftet är att engagera och slussa dem vidare till IT-världen.