stadsdelsförvaltningens entré + två män målar bänk i regnbågsfärger

Efter granskningen av Rinkeby-Kistas satsning på fritidsverksamhet för hbtqi-ungdomar kvarstod frågan om hur stadsdelens egen rapportering skulle beskriva projektet. Den 24 februari offentliggjordes verksamhetsberättelsen, men beskrivningen är fåordig.

I 2021 års verksamhetsberättelse för ungdomsgårdar och parklekar i Rinkeby-Kista ägnas bara ett fåtal rader åt den nya hbtqi-satsningen.

”HBTQ-I verksamheten har haft utmaningar under 2021. Det första halvåret så genomfördes all verksamhet via digital form pga av coviden, under mitten av våren och sommaren så var det öppet en dag i veckan med några ungdomar som medverkade. Här har vi inte den ultimata lokalen att vara i och har letat efter en ny lokal att driva verksamheten i. Den lokalen måste vara på en bra strategisk plats och det måste finnas verksamhetsytor.” 

Annons:

Ungdomarna måste känna sig trygga med både personal och lokal

Rapporten bekräftar dock att det var på grund av att personalen lämnade verksamheten som den stängde igen efter bara några månader, tidigt hösten 2021. Pandemin hade ingenting med saken att göra.

”Under höstterminen så blev det svårt att driva verksamhet pga lokalbrist och även att medarbetare valde andra arbeten eller studier.”

I lördags öppnade verksamheten igen, men utan specialiserad personal och i samma lokaler som tidigare dömts ut som olämpliga. Trots att det i verksamhetsrapporteringen konstateras att ”Detta är en målgrupp som vi måste arbeta upp en stor tillit till och de ungdomar måste känna sig trygga med både personal och lokal.”

Det har varit 2-4 regelbundna besökare under hela perioden

När Nyhetsbyrån Järva kontaktar förvaltningen för att få ytterligare information om besöksantal och hur verksamheten sett ut i praktiken, kompletteras den torftiga rapporteringen med uppgifter från stadsdelens kommunikationsstrateg Annika Fritsby som skriver:

”Totalt har verksamheten haft omkring 60 besök under 2021. Under perioden januari till mars 2021 var verksamheten stängd för fysiska besök på grund av pandemin men digitala träffar genomfördes. Besökarna loggade in via skype eller Instagram för samtal och program kring olika ämnen tillsammans med ledare en kväll i veckan. Det har varit 2-4 regelbundna besökare under hela den perioden. I våras öppnade verksamheten med fysiska träffar igen en gång i veckan mellan kl 16.00-19.00 fram till september. Vid träffarna har besökarna lagat mat, promenerat och gjort utflykter. De har gjort aktiviteter för att lära känna varandra, pratat om sin vardag och tagit upp olika teman.”

60 besök är samma siffra som verksamhetschefen uppgav i en tidigare intervju, fast hon då fick det att låta som att det varit 60 personer som deltagit i verksamheten. Siffran kommenteras av en person med god insyn i projektet som säger att endast två personer besökt fritidsverksamheten. 

Anna Nygård
Print Friendly, PDF & Email