regnbågsflagga + porträtt av blond man

Nu säger Rinkeby-Kistas nämndordförande, Ole Jörgen Persson, M, att hbtq-verksamheten för unga i Järva ska öppna på nytt.
– Det här är en hjärtefråga för mig och därför har jag legat på de senaste veckorna för att få upp verksamheten igen.

Stadsdelen Rinkeby-Kistas satsning på fritidsverksamhet för hbtq-ungdomar har haft svårt att komma igång och nå ut. Bara ett år efter att den öppnade hösten 2020 pausades verksamheten. Det berodde på pandemin enligt verksamhetschefen, medan andra vittnade om betydligt mer problematiska omständigheter.

 – Det har varit lite berg- och dalbana i det här projektet, men från och med den 26 februari nyöppnar vi den fysiska mötesplatsen en kväll i veckan, säger Ole-Jörgen Persson.

Hur anser du att stadsdelsnämnden har lyckats med satsningen för unga hbtq-personer?

– Det är klart vi skulle ha velat nå fler ungdomar i alla verksamheter. Det vi tittar på nu framöver är om vi ska söka ett närmare samarbete med övriga stadsdelar i Västerort, framförallt Spånga-Tensta, för att få en mer robust verksamhet som då har möjlighet att nå fler. 

Uppgifterna om att verksamheten inte skulle ha haft mer än två besökare vill Ole-Jörgen varken bekräfta eller dementera. Han säger att han har hört olika siffror, och någon verksamhetsrapport finns fortfarande inte tillgänglig.

– Vi gör utvärdering framför allt i verksamhetsberättelser och tertialrapporter. 

Verksamhetsberättelsen som kommer nu den 24 februari?

– Njae, att det specifikt skulle stå något exakt om detta i den verksamhetsberättelsen, det kanske inte riktigt beskrivs på det sättet… Men våra verksamheter utvärderas i det forum som det är lämpligt att göra det på.

Finns det ingen offentlig verksamhetsberättelse eller dokumentation?

 – Det är viktigt att följa upp alla verksamheter, naturligtvis och jag kan tänka mig att vi kommer återkomma till utvärdering i det här projektet framöver. 

Väl insatta källor menar att det förekommer korruption i verksamheten, vad är ditt svar till det påståendet? 

– Jag har inte hört talas om detta innan jag såg artikeln. Men om det är någon som anser det får man väl lämna in klagomål till stadsdelsförvaltningen.

För knappt ett år sedan sade du att alla stadsdelens fritidsgårdar skulle hbtq-certifieras hösten 2021. Hur har det gått med den ambitionen?

– Det fick skjutas upp på grund av pandemin, men ett nytt avtal för utbildningar är på gång nu under våren. Det går att titta på olika varianter. Ska det vara en exakt hbtq-certifiering som RFSL har monopol på eller kan man tänka sig något mer övergripande? Det är inte bestämt på detaljnivå, men vi ska öka kompetensen i hbtq-frågor bland våra medarbetare i fritidsverksamheterna

Ole-Jörgen Persson hoppas att så många som möjligt hittar till hbtq-verksamheten när den öppnar igen och vill passa på att önska alla välkomna dit. Några nya lokaler speciellt för verksamheten finns fortfarande inte, utan det är på samma plats som tidigare, i lokaler som delas med annan ungdomsverksamhet. Då ingen personal finns kvar från förra året bemannas verksamheten av medarbetare från stadsdelens övriga ungdomsverksamheter.

Hur vet vi att det här fungerar nu? Om jag vill få kontakt med en anställd eller få någon form av information om ett halvår, kommer det vara möjligt?

– Då hjälper vi till med det. Naturligtvis.

Anna Nygård

Nyhetsbyrån Järva har skrivit till förvaltningen och bett att få ta del av all rapportering och utvärdering av projektet på verksamhetsnivå.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: