ungdomsgård i mörker + regnbåge målad på asfalt

Stadsdelen Rinkeby-Kista har under flera års tid försökt etablera en hbtq-verksamhet för ungdomar. Men resultatet är oklart. Frågan är om det blivit något mer än ett rosamålat luftslott. Nyhetsbyrån Järva granskar satsningen i tre artiklar.

I november 2020 invigdes en ny mötesplats för unga hbtq-personer i Järva. ”Järva får ungdomsgård med hbtq-profil – på hemlig adress” rapporterade Sveriges radio som ett av flera medier som uppmärksammade händelsen. Nyhetsbyrån Järva skrev dock ingenting då eftersom vi nekades att besöka verksamheten och inte heller fick intervjua någon som arbetade där med ungdomarna.

Frågan var om det fanns någon verksamhet överhuvudtaget

Annons:
Annons:

Därefter har redaktionen vid flera tillfällen under året försökt ta reda på hur det går med den mystiska mötesplatsen, men det har inte varit lätt att få vare sig kontakt eller information. Att det inte existerade någon ny ungdomsgård på hemlig adress blev snart uppenbart. Frågan var om det fanns någon verksamhet överhuvudtaget.

Redan 2015 formulerades i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd en målsättning att locka fler tjejer till fritidsgårdarna i stadsdelen. Året därpå tillsattes två nya tjänster i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning för att ”arbeta särskilt med ungas egenmakt och organisering utifrån ett feministiskt, antirasistiskt och normkritiskt perspektiv”. Resultatet blev en rapport med namnet Tjejers egenmakt i Rinkeby-Kista som publicerades 2017.

I rapporten framkom att få tjejer i Rinkeby-Kista besökte ungdomsgårdarna och ett behov av en separatistisk mötesplats för tjejer och hbtqi-personer uttrycktes. Våren 2017 genomfördes en studieresa till Angered i Göteborg där personal från Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning besökte både Guts, som är en mötesplats för tjejer och GIA. Gays In Angered startades 2012 av unga hbtqi-personer i Angered som hade tröttnat på att det inte fanns några trygga rum för dem i området.

Projektledaren som hade gjort förarbetet återanställdes inte

Efter studieresan började stadsdelsnämnden planera för att starta upp en mötesplats specifikt för hbtqi-ungdomar i Järva och 2018 hade arbetet konkretiserats. En projektledare anställdes, nätverksarbete på de befintliga fritidsgårdarna genomfördes, en passande lokal hittades och det köptes till och med in möbler. Men efter ett år avslutades projektledarens anställning och allt lades på is. 

Kort därpå var processen igång igen, men projektledaren som hade gjort förarbetet återanställdes inte trots väldokumenterad kompetens inom området. Hen hade headhuntats specifikt för tjänsten, eftersom det året innan inte ansågs finnas personal med rätt kompetens inom stadsdelen. Men när rekryteringsprocessen drog igång igen var det just internt man sökte och projektledaren som redan jobbat ett år bedömdes inte längre ha de kvalifikationer som söktes. 

Våren 2020 tillsattes en projektgrupp med målsättningen att starta upp en ungdomsverksamhet för hbtqi-personer i Järva så snart som möjligt. Kristoffer Söderström är kurator på Järva ungdomsmottagning och en av dem som ingick i projektgruppen tillsammans med förvaltningsanställda och fältarbetare.

– Jag hörde om invigningen via sociala medier, men jag vet tyvärr inte så mycket mer. Sedan dess har jag sett några få inlägg men i övrigt inte hört någonting alls, säger Kristoffer Söderström.

Platsen för verksamheten skulle vara dold

Före lanseringen av den nya mötesplatsen skapades ett konto på Instagram där ungdomar som identifierar sig som hbtq uppmanades ta kontakt via direktmeddelande eller på telefon för att få adress och vägbeskrivning. Att platsen för verksamheten skulle vara dold bestämdes på ett tidigt stadium.

– När vi hittade en lokal sade jag att det är viktigt att vi vuxna inte outar den, men om ungdomarna som deltar i verksamheten själva vill visa upp lokalen så gör man det då, berättar en person som var med under förarbetet.

Under det dryga år som gått sedan invigningen har Nyhetsbyrån Järva varit i kontakt med flera personer som försökt kommunicera med mötesplatsen både via instagramkontot och på telefon, men inte fått något svar.

Kuratorn Kristoffer Söderström möter många ungdomar i sitt yrke, men trots att han själv satt i projektgruppen har han aldrig hänvisat någon till Järvas nya mötesplats för hbtqi-ungdomar.

Klart att det finns folk som inte är hetero i Järva

– Vi hänvisar inte ungdomar dit eftersom jag inte vet var den finns eller om det finns någon aktivitet. Jag hänvisar nog framförallt till Egalia i innerstan och det är ju lite synd. Kommer man från orten dit och så är det lite akademiskt och mycket vit medelklass kan det vara svårt att känna sig hemma.

Finns det behov av en hbtqi-mötesplats för unga i Järva?

– Klart att det finns behov. Det är klart att det i Järva, precis som överallt annars, finns folk som inte är hetero. Men kanske är det fler här som har svårt att vara öppna eller komma ut. 

Kristoffer Söderström säger att han reagerade på att stadsdelen verkade ha bråttom med att lansera verksamheten.

– Även om det är en process som tagit lång tid så gick det kanske lite väl fort när det drog igång. En sådan här verksamhet kan ta lång tid att etablera i synnerhet som det är styrt från stadsdelsförvaltningen och inte en intresseorganisation som typ RFSL. 

Anna Nygård

Det här är den första delen i Nyhetsbyrån Järvas granskning av stadsdelen Rinkeby-Kistas satsning på fritidsverksamhet för unga hbtqi-personer. Läs gärna del 2 och del 3 också.

Print Friendly, PDF & Email