nyckelband i regnbågsfärger + värmeljus och regnbågsplagga på bord

Fritidsverksamheten för unga hbtqi-personer i Järva är vilande på grund av pandemin, sade enhetschefen Sussie Johansson. Det stämmer inte, enligt flera källor till Nyhetsbyrån Järva. De vittnar om stora brister i en verksamhet som under ett års tid endast haft två besökare.

Nyhetsbyrån Järva har varit i kontakt med flera personer inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, tidigare anställda, konsulter, skolpersonal, fritidsledare på gårdar i området samt anställda på biblioteket och ungdomsmottagningen i Järva. De ger en samstämmig bild av verksamheten, men det är inte samma bild som den förvaltningens enhetschef Sussie Johansson förmedlar.

I stället rapporteras om bristande förankring, dåliga arbetsförhållanden, toppstyrning och en minst sagt undermålig verksamhet som tvingats pausa på grund av att det saknades personal.

Annons:

Men någonting händer i den här stadsdelen och det är inte bra alltså

På samma fråga som Sussie Johansson fick: ”Vad har varit det bästa med verksamheten?” svarar en person med mycket god insyn

– Det som har varit bra är att den öppnade. Resten var inte så bra.

”Jag var var rätt skeptisk från start. Tillvägagångssättet var liksom ovanifrån och ner istället för tvärtom”, berättar en av konsulterna.

– Jag trodde aldrig att jag skulle använda ordet korrupt i en svensk kontext. Men någonting händer i den här stadsdelen och det är inte bra alltså. Det är så mycket skattepengar som borde gå till ungdomar som försvinner, säger en annan.

”Det har inte varit ett så genomtänkt projekt utan det märktes och kändes som att de var tvungna att driva det på grund av att det fanns ett politiskt beslut”, kommenterar ytterligare en person som känner väl till projektet.

Ibland blir det inte så bra när vuxna ska hitta på saker för ungdomar

Sedan 2018 har verksamheten kostat 1 666 000 kronor i personalkostnader. Några andra budgetposter finns inte redovisade trots uppgifter om att möbler ska ha köpts in för tiotusentals kronor. För 2022 finns 500 000 budgeterat, men då det enligt Sussie Johansson ska täcka både kostnader för personal, lokal och aktiviteter innebär det potentiellt en nedskärning.

Anders Marcus arbetade som föreståndare på Kista ungdomsgård fram till oktober 2021. Den drevs under flera år i privat regi av Fritid Stockholm men är sedan i höstas en av de kommunala.

– Jag vet att det har varit satsningar på verksamhet för hbtqi-ungdomar inom stadsdelen, men vi fick inte en spänn av det där. Vi hade målgruppen som besökare hos oss och samarbetade med olika hbtqi-organisationer, men vi såg dem nog som vanliga ungdomar, det är ju ändå 2022.

Finns det behov av en hbtqi-mötesplats för unga i Järva?

– Jag upplever att det verkligen finns underlag. Verkligen. Men ibland blir det inte så bra när vuxna ska hitta på saker för ungdomar. Vi har inte jobbat så, utan vi lät ungdomarna styra oss. Vi hade både transpersoner och andra inom hbtqi-gruppen hos oss, de höll på med dans och allt möjligt. När vi frågade dem själva om de ville ha några särskilda aktiviteter för dem eller om vi skulle hbtqi-certifiera gården sade de ”Gör ingenting, låt oss va!”.

Lokalen delades med annan ungdomsverksamhet

En annan person som jobbar som fritidsledare i området säger att hen inte har sett eller hört någonting av Järvas hbtqi-mötesplats för unga.

– Jag tror inte den har funnits, inte vad jag har märkt. Det enda jag har sett är att de som jobbar på förvaltningen har regnbågsflaggor på sina nyckelknippor.

Men verksamheten har funnits. Dock bara en kväll i veckan, utan egna lokaler och med endast två (2) besökare under hela det året som mötesplatsen var öppen. En person som varit där säger att det var svårt att få hbtqi-ungdomarna att vilja komma till lokalen då den delades med annan ungdomsverksamhet.

– Vi fick vänta tills de andra var klara med sin verksamhet och sedan fick vi gå in, men det var inte så praktiskt då platsen skulle vara ”hemlig”.

Sussie Johansson säger till Nyhetsbyrån Järva att stadsdelen planerar för uppstart igen inom kort, att rekrytering av ny personal pågår och att de letar lokal.

Anna Nygård

FAKTA Kostnader för stadsdelen Rinkeby-Kistas satsning på hbtqi-verksamhet för unga:

2018: 150 000 i personalkostnader
2019: 411 000 i personalkostnader
2020:
605 000 i personalkostnader
2021:
500 000 budgeterat (utfall ej redovisat)
2022:
500 000 budgeterat för personal, aktiviteter och lokal

Det här är den tredje delen i Nyhetsbyrån Järvas granskning av stadsdelen Rinkeby-Kistas satsning på fritidsverksamhet för unga hbtq-personer. Läs gärna del 1 och del 2 också.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: