En miljöpartist i Borlänge med somaliskt ursprung.

Mursal Isa, MP, utpekar en folkgrupp som orsaken till samhällsproblemen. I sin debattartikel i Expressen vill han rentvå sig och sina populistiska uttalanden i SVT:s Uppdrag Granskning. Där använde han samma rasistiska retorik som Jimmie Åkesson använder, skriver en rad svensk-somaliska företrädare för civilsamhället.

Åkesson sade i valdebatten 2018 att invandrare inte får jobb eftersom ”de inte passar in i samhället.” Isas argument påminner om Åkessons, där man skyller alla samhällets misslyckanden på invandrare.

Vi som bor förorterna sedan många år, även innan Mursal Isa kom till Sverige, upplever att utvecklingen gått åt fel håll under decennier. Varken makthavarna på riksnivå, regional eller kommunal nivå sätter in nödvändiga åtgärder för att få bukt med de mångfacetterade problem som finns i utsatta områden, som Tjärna Ängar, Rinkeby, Vivalla, Rosengård och Gårdsten. Hans förenklade beskrivning av segregationen ger inte en helhetsbild av de omfattande Integrationsproblemen.

Annons:

Mursal Isa ger lokalbefolkningen skulden för att integrationen inte lyckats

Mursal Isa ger lokalbefolkningen skulden för att integrationen inte lyckats. Uttalanden som “Det lönar inte sig att jobba” kan tolkas som att lokalbefolkningens ambitioner att arbeta och bidra till samhället är låga. Det är är en grov generalisering och en skandal att en regional politiker uttala sig så stigmatiserande och fördomsfullt. Men kanske inte oväntat. När Mursals partikamrat, Alice Bah Kuhnke var Demokratiminister, motsatte hon sig förslaget att Diskrimineringsombudsmannen, DO, skulle flytta till Rinkeby. Hon motiverade sitt beslut med att lokalerna i så fall inte skulle vara ”tillräckligt tillgängliga för allmänheten”

Mursal fortsatte sina svartmålning av de boende i Tjärna Ängar och sade att ”de inte är intresserade att lära sig svenska”. I förorterna finns många utländska akademiker som behärskar flera språk än Mursal. Majoriteten av dem arbetar med lågkvalificerade jobb, deras kompetens tas inte tillvara för samhällsnytta. Många utländska akademiker är arbetslösa trots att de aktivt söker jobb för att komma in i samhället. En seriös politiker som brinner för integrationen skulle ta fighten mot diskrimineringen på arbetsmarknaden. Forskning visar att det inte är individens kompetens som avgör, utan namn, etnicitet eller hudfärg.

Den kvinnliga reportern ställde inga kritiska frågor till Mursal Isa

Den kvinnliga reportern ställde inga kritiska frågor till Mursal Isa, utan hon fick sökte bara bekräftelse för sina egna fördomar. Att utpeka en folkgrupp på det här sättet är kränkande och bryter mot journalistikens etiska principer och dess opartiskhet. Detta underblåser de redan växande främlingsfientliga krafter. Det är beklagligt att populistiska och diskriminerande röster ges ett utrymme i public service.

Kahin Ahmed, Rinkeby
Mona Awale , Karlskrona
Naima Suleiman, Göteborg
Fowsia Said, Stockholm
Mahad Jama, Eskilstuna
Hayan Salah, Norrköping
Bild: skärmdump/SVT
Print Friendly, PDF & Email
Annons: