parkbänk i regnbågsfärger + kvinna i halvprofil

Någon ungdomsgård för hbtq-personer finns inte i Järva trots att det tidigare påståtts. Likväl pågår en satsning, men finns det någon verksamhet? För tillfället är svaret nej. Det beskedet ger förvaltningens ansvariga chef. 

Sussie Johansson är enhetschef vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning och kontaktperson för samtliga kommunala ungdomsgårdar i området. När Nyhetsbyrån Järva ringde upp henne i januari 2022 meddelade hon att verksamheten för hbtq-ungdomar är vilande på grund av pandemin. Övriga frågor om mötesplatsen valde hon att besvara via mejl.

Hur många ungdomar inom målgruppen har deltagit i verksamheten det senaste året?

”Totalt har verksamheten haft omkring 60 besök under 2021.”

Finns det någon rapportering eller utvärdering kring verksamheten?

”Verksamheten rapporteras i verksamhetsberättelsen som är under utarbetande och tas av stadsdelsnämnden 24 februari. Någon utvärdering har ännu inte gjorts.”

Vi samarbetar vi med ungdomsmottagningens personal

Upplever du att ni lyckats nå ut till målgruppen med er verksamhet?

”Vi behöver nå ut till ännu fler. Vi är övertygade om att behovet finns men vi riktar oss till en målgrupp som är svår att nå. Pandemin har ställt till det för oss eftersom våra medarbetare inte i tillräckligt stor utsträckning kunnat arbeta uppsökande i skolor och på andra platser. Det är viktigt att möta ungdomarna, bygga tillit och få besökarna att känna sig trygga i verksamheten.
Förutom medarbetarnas uppsökande arbete samarbetar vi också med t ex ungdomsmottagningens personal som möter målgruppen och med ungdomsgårdarnas medarbetare som kan slussa vidare ungdomar de möter som skulle kunna vara intresserade av att delta i hbtqi-verksamhetens träffar också. Vi arbetar också för att alla ska känna sig inkluderade, välkomna och trygga på alla våra mötesplatser för unga.”

Vilka kommunikationskanaler använder ni för att sprida information om verksamheten?

”Vi använder sociala medier – verksamheten har eget Instagramkonto unghbtq_jarva – och vi har också spridit information genom stadsdelsförvaltningens sociala medier och via flyers. För att nå fram är våra egna medarbetares kontaktskapande och deras uppsökande arbete bland annat i skolor avgörande. Vi når också målgruppen genom samverkan med andra som träffar målgruppen t ex ungdomsmottagningen?”

Viktigt fokus för förvaltningen att starta upp verksamheten igen

Har ni kommunicerat ut att verksamheten är vilande till personer som kan vara intresserade av att delta?

”Våra fasta besökare har fått den informationen från medarbetarna. Rekrytering är på gång och vi beräknar att verksamheten ska vara igång igen tidigt under vårvintern.”

Vad tycker du är det bästa med verksamheten så här långt?

”Verksamheten har erbjudit en plats där ungdomar kan slappna av och vara sig själva, träffa andra som de kan identifiera sig med och lära känna. En kväll i veckan kan det vara skönt att få den platsen och få träffa vuxna som lyssnar och förstår och kan fungera som mentorer.
Till följd av homo- och transfobi i samhället i stort lever många unga hbtq-personer i en vardag av trakasserier, kommentarer, hot och våld. Detta gäller särskilt för hbtq-ungdomar som på samma gång är utsatta för andra förtryck, till exempel rasism, eller som lever under socioekonomiskt resurssvaga förhållanden. Denna målgrupp återfinns i olika delar av Stockholm, däribland i Rinkeby-Kistas stadsdelsområde. Unga hbtqi-personer här ska ha samma tillgång till trygga mötesplatser som andra unga. Därför kommer det vara ett viktigt fokus för förvaltningen att starta upp verksamheten igen och utveckla den 2022.”

Anna Nygård

Det här är den andra delen i Nyhetsbyrån Järvas granskning av stadsdelen Rinkeby-Kistas satsning på fritidsverksamhet för unga hbtq-personer. Läs gärna del 1 och del 3 också.

Print Friendly, PDF & Email