minnesplats med ljus + hand med pistol

Dödsskjutningar blir allt vanligare i Sverige. Dessa dödsskjutningar förekommer ofta i förorterna och i resurssvaga områden. Detta är ett stort hot mot samhället eftersom det kan göra folk rädda och otrygga i sitt eget bostadsområde.

Dödsskjutningar skapar orolighet hos föräldrar och begränsar vad deras barn och ungdomar får göra. Men hur är dödsskjutningar ett hot mot Sverige? 

För det första har antalet dödsskjutningar ökat med stora steg. År 2000 var Sverige ett av de länder med lägst antal dödsskjutningar men år 2019 kom Sverige tvåa i en europeisk studie av BRÅ. 

För det andra blir många ungdomar utnyttjade för att begå mord och 10% av dödsfallen kopplat till skjutningar drabbar personer under 18 år, också enligt BRÅ. Ungdomar utnyttjas ofta för att de får lindrigare straff. Det är ofta personer som är med i olika gäng som utnyttjar ungdomar med hot eller mutar dem med pengar.

De ska inte känna att det är en utväg att döda någon för pengar

För det tredje måste skola och myndigheter hjälpa ungdomar som hamnar i fel bana så att de går klart skolan och får en ljus framtid. De ska inte känna att det är en utväg att döda någon för pengar. 

De flesta tycker att man ska ge gärningsmannen ett hårdare straff, men det är mycket effektivare att förebygga dödsskjutningar. Staten kan ge extra stöd i socioekonomiskt svaga områden med bättre skolor och allmänt fler möjligheter.

Avslutningsvis skadar dödsskjutningarna vårt land ekonomiskt. Sverige lägger mer och mer pengar för att stoppa dödsskjutningar med mer poliser, men detta resulterar bara i att polisen kommer till skada eller dör. Sverige måste motarbeta dödsskjutningarna genom att ge bra möjligheter för unga och ge de kriminella en chans att komma tillbaka till det bra samhället.

Danton Colimon, elev i klass 8 på Järvaskolan
Print Friendly, PDF & Email
Annons: