Två bilder, man ser barn spelafotboll och en bister man.

Granskningen av AIF Kista är avslutad och nämnden beslutade igår att ytterligare åtgärder inte är nödvändiga.
Mot beslutet reserverade sig Moderaterna, Liberalerna och SD.

Det var den tidigare ordföranden i nämnden, Ole-Jörgen Persson, M, som i februari krävde att AIF Kista skulle granskas extra noga. Han föreslog en extern granskning, men majoriteten beslutade att granskningen skulle göras internt

Nu är granskningen genomförd och utredaren bedömer att de uppgifter föreningen lämnat till förvaltningen innehåller felaktigheter, som kan ha påverkat besluten om föreningsbidrag.

Annons:

Anledningen är att många inte har pengar till avgiften, men ändå fått vara med

AIF Kista har till exempel angett flera medlemmar än antal medlemmar som betalt medlemsavgiften. Anledningen är att många deltagare helt enkelt inte har pengar till avgiften, men ändå fått vara med.

Föreningen har dessutom inte betraktat årsmötesprotokoll och verksamhetsplaner som viktiga originaldokument, utan tryckt ut dem igen (och skrivit under) när de behövt göra det. Föreningen är medveten om sina administrativa brister, och menar att det beror på okunskap.

Men utredaren kan ”inte dra några slutsatser om att det faktiskt förekommit medvetna oegentligheter, försök till oegentligheter från föreningens sida eller att beviljat bidrag inte använts till avsett ändamål.”

Förvaltningen bedömde att den fördjupade granskningen inte bör föranleda ytterligare åtgärder från nämnden. Nämnden beslutade i enlighet med förvaltningens förslag och granskningsrapporten läggs till handlingarna.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email