KTH har funnits i Kista sedan 1988. I april inleddes en fördjupad analys om framtiden för KTH s fem campus. Underlaget är campusutredningen från 2021. 

 En arbetsgrupp med bred förankring är tillsatt för att få med många olika perspektiv och analysen ska redovisas senast sista september. Därefter tar rektor och ledningsgrupp fram ett underlag till universitetsstyrelsen som sedan tar ställning till detta och fattar beslut senare i höst.
Det är fem olika förslag som ska utredas på djupet, och utgångspunkten är att ekonomin måste ses över för att möta styrelsens krav på en ekonomi i balans. Ökade utgifter med bland annat skenande lokalkostnader är en av anledningarna till denna översyn.

I dagsläget finns KTH i Kista, Södertälje och Flemingsberg förutom det stora KTH Campus vid Valhallavägen.

Annons:

De fem scenarier som ska utredas är följande:

  •  Fortsätta som i dag vid samtliga campus men koncentrera verksamheten och säga upp lokaler om det går
  • Flytta verksamheten i Södertälje till KTH Campus och viss mån till KTH Flemingsberg
  • Flytta verksamheten i KTH Kista till KTH Campus
  • Både Kista och Södertälje campus flyttar till KTH Campus
  • Ytterligare scenario som kan komma fram under arbetets gång


Annika Skarf

Print Friendly, PDF & Email