Paulina Sokolow och Oscar Lara.

I samband med samtidskonstfestivalen September Sessions hölls ett konstnärssamtal på Tensta konsthall. Konstnären Oscar Lara (Stockholm/Lima) samtalade med konsthallens kommunikatör Paulina Sokolow om arbetet med Laras kommande utställning ”Mining life”.

Under samtalet fick den handfull deltagare som anslutit en exklusiv introduktion till utställningen och inblick i själva uppbyggnadsfasen inne i konsthallen. Utställningen ”Mining life” blir Laras största hittills och utgår ifrån sex kvinnors historier som genom trafficking hamnat i Perus gruvindustri.
– För mig är det första gången som jag delar med mig av mina verk innan en utställning, säger Lara.

Lara berättade om projektets olika delar och hur hans egen bakgrund, med en familj som verkat inom den peruanska gruvindustrin, och Perus speciella gruvpolitik har mynnat ut i flera konstprojekt.

Annons:

Kulisser och ljudinstallationer baserade på sex kvinnors berättelser

I ”Mining life” får besökaren se flera av dessa utifrån en skådeplats mitt i ett slags gruvsamhälle omgärdat av kulisser och ljudinstallationer baserade på sex kvinnors berättelser. Bland de historier som utställningen porträtterar handlar en om ett fängelse, baren de jobbar på som sexarbetare men också olika hem- eller ursprungsmiljöer. Under tre veckors vistelse i den peruanska djungeln sammanställde kvinnorna och en dramaturg det manus som blev till pjäsen ”Preventive Custody”. Inför uppsättningen av ”Mining life” i Tensta konsthall bearbetades denna till ljudinspelningar av skådespelare med bakgrund i Latinamerika.

Lara berättade även om en annan del av projektet, videon ”Searching for Power on the Collective Laugh”, som beskriver hur en grupp gatukomiker framför en slags samhällskritik i Lima. Gatukomiken har blivit ett sätt att driva med auktoriteter och den byråkrati som präglar gruvsamhället.

Vi undersökte vad styrkan är i att skratta kollektivt

Den illegala gruvarbetaren betraktas generellt som en ond figur, samtidigt som reglerna gör det svårt att arbeta lagligt.
– Vi undersökte vad styrkan är i att skratta kollektivt, säger han om projektet.
Den sista delen i utställningen är ”Within Heritage Movements” och handlar om de färggranna och antika Paracas-textilierna, som plundrades från en gammal ökengrav på 1930-talet och visades på Världskulturmuseet i Göteborg 2008.

Oscar Lara.

Oscar Lara berättade om hur han kom att ha ett diplomatiskt finger med i spelet så att textilierna slutligen komma tillbaka till sitt ursprungsland. Efter att som dåvarande konststudent i Göteborg blivit tillfrågad som ”peruansk expert” på utställningen ”En stulen värld” startades ett flerårigt projekt där svenska textilarbetare anställdes för att återskapa textilierna med samma material (alpackaull) och metoder som originalen.

Utmaningen var att fokusera på konstnärens roll i utbytet

Kopiorna, som har visats i Peru – och nu kommer att visas i Tensta tillsammans med dokumentation om tygernas historia och tillkomst – skulle kunna ses som ett sätt att ”återta berättelsen” om tygerna ”slå tillbaka” i sann bell hooks-anda.

Under konstnärsssamtalet gjorde Oscar Lara det tydligt att ingången till utställningen varit just hur trafficking påverkar Peru som samhälle, och att göra detta genom samarbete med de kvinnor som han mött i guldgruveindustrin. Utmaningen var att fokusera på konstnärens roll i utbytet, vilket ledde till att försöka skapa den plattform för kreativitet som vistelsen i djungeln skulle generera. Lara förklarade också kring projektets relevans, att gruvor ses både som en resurs och omstridd plats, vilket det finns exempel på även i Sverige.

David Johansson

Miniatyr av kulisserna till Oscar Laras ”Mining life”, gjord av scenografen Johanna Mårtensson.

Utställningen ”Mining life” visas på Tensta konsthall från den 6 oktober. Fri entré.

Print Friendly, PDF & Email