”Bostaden är vår viktigaste välfärdsfråga”

Det är dags att se över bostadspolitiken i grunden, anser Ann-Margarethe Livh, och hon undrar vad oppositionen gör.

Hyresförhandlingarna har strandat

Svenska Bostäder, Stockholmshem och Familjebostäder med cirka 75000 lägenheter vill höja hyran med 7,8 procent 2024.

Mobilisering pågår!

I Husby planeras just nu protestaktioner emot hyreshöjningar. I går ordnades gemensam plakatverkstad.

”Nej till allmännyttans hyreskrav”

Hyresgästföreningen i Stockholm uppmanade till protester utanför de tre allmännyttiga bostadsbolagens kontor. Järvaborna åkte till Vällingby.

Järva röstar: Stadshusets politiker debatterar bostadsfrågan

Många nytillkomna åhörare slöt upp i Kista Träff, för att höra debatten mellan bostadspolitiker från Stockholms stadshus. Representanter för tre partier deltog. Emilia Bjuggren (S), Dennis Wedin (M) och Torun Boucher (V). Martin Hansson (MP) uteblev på grund av sjukdom.

Vad säger du, Morgan Johansson?

Varför ska det överhuvudtaget vara möjligt för arbetsgivare att ta in folk på korta uppehålls- och arbetstillstånd? Människor, som inte har några medborgerliga och demokratiska rättigheter i Sverige.

Varför använder allmännyttan tillfällig arbetskraft?

En dag träffar jag en kille som arbetar med trädgårdsskötsel åt ett av de kommunala bostadsbolagen i Rinkeby. Han är från Chile, talar ingen svenska, och är här på tillfälligt arbetstillstånd. Varför använder sig de kommunala bostadsbolagen av tillfällig arbetskraft, när stadsdelen har så många boende som behöver arbete?

Det är systemfel hos Hembla, inte några enskilda fel

Hemblas områdeschef i Husby Michael Makdissi skriver i en debattartikel att de kan ha ”gjort fel eller inte levt upp till den höga servicenivå som alltid är vår ambition att leverera”. Han skyller även på ”många ägarbyten och bristande förvaltning”. Vi vill här poängtera de systemfel vi ser hos Hembla och dess ägare, vilka drabbar hyresgästerna genom vanvård av hyreshusen.

Dålig boendemiljö bidrar till en sämre och ojämlik folkhälsa

Ingen ska bli sjuk av sitt hem och sin bostad. Det handlar om en grundläggande trygghet och värdighet.

Clara Lindblom borde välkomna Hembla i Sveriges Allmännytta

Genom Hemblas och andra privata bostadsbolags associerade medlemskap i Sveriges Allmännytta kan vi tillsammans driva på för ett ökat socialt ansvarstagande i branschen. Ännu närmare samverkan mellan privata och allmännyttiga bolag kommer att gynna hyresgästerna och stadsdelarna där bolagen finns. Medlemskapet är inte ett kvitto på att man historiskt gjort allting rätt. Avstamp tas i att bolagen uppfyller kraven för medlemskap och den ambition de har framåt.