Genom Hemblas och andra privata bostadsbolags associerade medlemskap i Sveriges Allmännytta kan vi tillsammans driva på för ett ökat socialt ansvarstagande i branschen. Ännu närmare samverkan mellan privata och allmännyttiga bolag kommer att gynna hyresgästerna och stadsdelarna där bolagen finns. Medlemskapet är inte ett kvitto på att man historiskt gjort allting rätt. Avstamp tas i att bolagen uppfyller kraven för medlemskap och den ambition de har framåt.

Clara Lindblom undrar hur Sveriges Allmännytta tänkt när det är möjligt för Hembla att bli associerad medlem. Sveriges Allmännytta ser ett stort värde i att privata bolag med långsiktiga ägare och som tar ett samhällsansvar kan bli medlemmar i Sveriges Allmännytta. Redan idag samverkar privata och allmännyttiga bolag i samma bostadsområden och genom att ingå i samma branschorganisation kan samarbetet för att skapa trygga och bra bostadsområden stärkas. Tillsammans blir vi också en ännu starkare röst i bostadspolitiska frågor och kan driva på för ett ökat socialt ansvarstagande i branschen som helhet. Associerade medlemmar ska, precis som de allmännyttiga bolagen, ta socialt ansvar, lämna lägenheter till kommunen för sociala ändamål, arbeta för en ökad integration och social hållbarhet. Och ja, Sveriges Allmännytta sätter fortsatt uppdraget att skapa goda bostäder åt alla medborgare främst – och här är en ökad samverkan mellan privata och allmännyttiga aktörer en viktig del.

Fullt förståeligt fanns, och finns det, en grundmurad skepsis mot hyresvärdar som lovar långsiktighet eller guld och gröna skogar.

Annons:

Hembla förvärvade sina första fastigheter i Järva år 2014. Fastigheterna, där flera varit i både kommunal och privat ägo tidigare, hade ett eftersatt underhåll och stora behov av upprustningsinvesteringar. Fullt förståeligt fanns, och finns det, en grundmurad skepsis mot hyresvärdar som lovar långsiktighet eller guld och gröna skogar. Hemblas förvaltning har genom åren inte alltid heller fungerat på ett tillfredsställande sätt.

Hembla är dock ett bolag i förändring. De bytte nyligen ägare och har nu Europas största bostadsbolag i ryggen – ett bolag som har ett evighetsperspektiv i sitt ägande. De har stärkt sin lokala förvaltning och infört en ny organisation som arbetar med ett tydligt kund- och bosocialt fokus. Allt detta har Sveriges Allmännytta vägt in när medlemskap beviljats.

Det finns fortfarande ett stort upprustningsbehov i både lägenheter och fastigheter i Järva. Det går varken för kommunala allmännyttiga bolag eller privata aktörer att lösa det på kort tid, men Hembla är på väg dit steg för steg. Bolaget har gjort omfattande investeringar i upprustning av bland annat fasader, gårdsmiljöer, entréer och energi- och miljösystem. Fler investeringar och upprustningsprojekt genomförs under de kommande åren.

Att Hembla investerat mycket i det bosociala arbetet och kommer fortsätta med det är en förutsättning för det associerade medlemskapet.

Att Hembla investerat mycket i det bosociala arbetet och kommer fortsätta med det är en förutsättning för det associerade medlemskapet. För att bli associerad medlem ska bolagen ta en aktiv del i det lokala samhället där de verkar. Hembla är aktiv i den lokala och framgångsrika Fastighetsägarföreningen i Järva, stöttar en mängd föreningar och lokala initiativ samt anställer hyresgäster in i sin förvaltning, så kallade miljövärdar. Dialogen och samarbetet med den lokala Hyresgästföreningen fungerar väl.

Vi är båda övertygade om att Hemblas och andra privata bostadsbolags medlemskap i Sveriges Allmännytta kommer stärka möjligheterna till ökad samverkan i bolagens bostadsområden. Det är en samverkan som kommer få betydelse för hyresgästerna, områdena och inte minst för hyresrättens attraktivitet som boendeform. Vår förhoppning är att Clara Lindblom vill bidra konstruktivt även i det samtalet och såväl Sveriges Allmännytta som Hembla välkomnar fortsatt dialog.

Anders Nordstrand, vd Sveriges Allmännytta
Mikael Röjdemark, Förvaltningschef Hembla
Print Friendly, PDF & Email