Nytillkomna åhörare slöt upp i Kista Träff för att höra debatten mellan bostadspolitiker från Stockholms stadshus. Representanter för tre partier deltog; Emilia Bjuggren S, Dennis Wedin, M och Torun Boucher, V. Martin Hansson, MP uteblev på grund av sjukdom.

Moderatorn, Araia Ghirmai Sebhatu, inledde med att återberätta en del av det som sagts under de samtal som föregått debatten. Frågor som kommit upp var bland annat hur vissa bolag kan få höja hyrorna så mycket, om det är rimligt att behöva ha flera jobb bara för att ha råd att betala sin hyra och hur politikerna tänker satsa på de ungdomar, vars föräldrar inte kan hjälpa dem att köpa en bostad.

Om du har pengar, råder ingen bostadsbrist

Annons:
Annons:

Torun Boucher, som suttit med och lyssnat även på föregående paneldebatt, fick inleda.
 – Ju mer jag har lyssnat idag, desto mer vill jag säga. Om du har pengar, råder ingen bostadsbrist. Det som saknas är billiga hyresrätter. Som ungdom är det jättesvårt att få ett förstahandskontrakt, det är krav på fast anställning och ganska höga inkomster, för att bli godkänd som hyresgäst, sade Torun Boucher.

 Nästa fråga riktade moderatorn till Dennis Wedin. Ert parti som sitter på makten i staden, är ni nöjda med systemet, eller vill ni ändra politiken?

 – När man pratar om brister så är det sällan våra egna allmännyttiga företag det klagas på. Därför är jag mån om att försöka få de privata aktörerna att lockas till att arbeta som vi gör, långsiktigt och att leverera bra underhåll utan att chockhöja hyrorna. Vi har nog varit lite naiva när vi sålt ut fastigheter till seriösa aktörer, som sedan sålt vidare till andra mindre seriösa bolag, sade Dennis Wedin.

Nej, moderaterna tog ett beslut att skita i vad som skulle hända med de här hyresgästerna

Emilia Bjuggren protesterade.
– Låt mig vara tydlig: Moderaterna var inte naiva när de sålde ut fastigheterna. M valde trots upprepade varningar från både mitt parti och Toruns, om vad som skulle hända. Våra varningar  finns i upprepade protokollförda möten. Så, nej, moderaterna var inte naiva, de tog ett beslut att skita i vad som skulle hända med de här hyresgästerna, sade hon.

Samtalet fortsatte om hur de problem som finns i de utsålda husen ska kunna lösas. Hur man ska kunna pressa oseriösa hyresvärdar att ta sitt ansvar för nödvändigt underhåll, hur det ska kunna byggas nya hyresrätter, framförallt med den nya budgeten, som lagts av M, KD och SD där de skrotar investeringsstödet för nybyggnation.

Om hyresrätter enbart var lösningen på problemen skulle Rinkeby vara felfritt

 – 95 procent av bostäderna i Rinkeby är hyresrätter, om hyresrätter enbart var lösningen på problemen skulle Rinkeby vara felfritt. Många, framförallt unga vill köpa sin bostad, de vill in på bostadsmarknaden och göra bostadskarriär. För att lösa Järvas problem behövs fler poliser och fler bostadsrätter, sade Dennis Wedin.

Torun Boucher menade att hon lyckades göra bostadskarriär tack vare hyresrätten.
– Är det någon som gjort bostadskarriär så är det jag. Min mamma bytte en större lägenhet till två mindre, så att jag kunde flytta hemifrån. Jag bytte den till en större när jag bildade familj, och när min som behövde bostad bytte vi till två mindre igen. Jämfört med 1990 så finns det idag 78 000 färre hyresrätter. Problemet här är ju att det inte finns tillräckligt många hyresrätter, sett till behovet, sade hon.

 – För att komma åt problemet med hyresvärdar som inte tar sitt ansvar för bostadsmiljön i fastigheterna måste kommunen gör många fler riktade inspektioner. Många hyresgäster vågar inte anmäla av olika anledningar. Det är olagligt att inte åtgärda problem med fukt, ventilation med mera, och om felen inte åtgärdas så finns möjligheten till tvångsförvaltning, sade Emilia Bjuggren.

 Hur resonerar era olika partier när det gäller utförsäljningar, ombildningar och nybyggnation? 

 – Vi måste sälja, för att investera i nybyggnation. Både till privata hyresvärdar, men också ge möjligheten till de boende i ytterområden, där det är stor andel hyresrätter, att få ombilda sina hus till bostadsrätter. I de områdena vill vi ha mer blandade boendeformer. Vi bygger inte så mycket nytt, men vi möjliggör för privata företag att bygga också. 50 procent av det som byggs är hyresrätter, sade Dennis Wedin.

  – Byggmålet har sänkts, trots att kommunen har ansvaret att det ska finnas bostäder till människor. Om man tittar tillbaka på varför allmännyttan bildades, så förstår man också varför allmännyttan är en viktig spelare och behöver stärkas och bli bättre, sade Torun Boucher.

 Araia Ghirmai Sebhatu bad politikerna att ge förslag till lösningar på problemen i Järva.

 – Sluta sälja och köp tillbaka det som såldes ut. Tvångsförvaltning måste bli mycket lättare att driva igenom. Och så att hyran ska kunna sänkas, om värden inte renoverar fuktskador och liknande. Att det ska bli lättare att överklaga hos hyresnämnden och hyresgästernas ställning juridiskt måste höjas, sade Vänsterpartiets Torun Boucher. 

  – Kommunen måste göra fler inspektioner för att kunna leda i bevis att det finns skäl för tvångsförvaltning. Vad gäller återköp så är det önskvärt, men svårt i praktiken på grund av att det är för dyrt. Aldrig mer sälja ut våra gemensamt ägda bostäder, sade socialdemokraternas Emilia Bjuggren.

 – Snabbare processer vid anmälningar. Om en aktör får många anmälningar så ska vi gå till botten med det. Det är juridiskt komplicerat att få i stånd tvångsförvaltning. Jag tror, att det skulle vara bättre att sitta ner med till exempel Hembla och diskutera varför de inte tar sitt ansvar, sade moderaternas Dennis Wedin.

Vi har inte fått in några klagomål

 Men varför har ni inte redan gjort det, efter alla klagomål på Hembla, frågade Araia Ghirmai Sebhatu.

 – Därför att vi inte har fått in några klagomål, svarade Dennis Wedin.

 En kommentar från Are Karim från Ort till Ort som satt i publiken:
  –  Vi från Ort till Ort har bara i Husby skickat in 150 anmälningar till hyresnämnden och miljöförvaltningen. Du kan också titta på Uppdrag Granskning som tagit upp problemen. Hur kan du säga att det inte finns underlag, frågade han.

Annika Skarf

 

Print Friendly, PDF & Email