Rinkeby

Ingen ska bli sjuk av sitt hem och sin bostad. Det handlar om en grundläggande trygghet och värdighet.

Vattenläckor med efterföljande fuktskador, dålig ventilation, mögel, renoveringar av dålig kvalitet, kalla lägenheter och skadedjur. Tvättstugor som inte fungerar och råtthål som inte blir åtgärdade. Detta är några av de berättelser vi hör från boende i Järva och andra delar av staden. Det är en verklighet som är ovärdig vår välfärdsstat.

Bostadssituationen leder till en sämre folkhälsa eftersom skadorna i lägenheterna leder till psykosocial oro, förkylningar, nedstämdhet, andningssvårigheter, luftvägsbesvär och allergier, sömnsvårigheter, trötthet och ett sämre immunförsvar. Återkommande renoveringar lägenhet för lägenhet leder till en hög och störande ljudvolym för övriga boende.

Annons:

I Järva är det stadsdelarna Rinkeby och Husby som har drabbats värst

Denna utveckling späs på av utförsäljningen av allmännyttan till privata fastighetsbolag med kortsiktiga ägare. När bostaden blir en vara på en marknad istället för en grundläggande trygghet försummas boendemiljön. I Järva är det stadsdelarna Rinkeby och Husby som har drabbats värst. Vi ser en växande oro och otrygghetskänsla inför att våra hem blivit en affär som alla inte har råd med.

Under år 2020 genomfördes endast fyra inspektioner av Stockholms stad i Husby och Rinkeby, trots mål om att inspektera 20 fastigheter. Vi har förståelse för att pandemin inneburit stora omprioriteringar, men menar att det inte får gå ut över de svagaste i samhället. Denna verksamhet är nödvändig och staden måste säkra resurser för att kunna fortsätta arbetet. Vi socialdemokrater har därför i vårt budgetförslag för staden tillfört 12 miljoner kronor till arbetet mot slumvärdar.

Kvinnor i Rinkeby drabbas dubbelt så ofta av hjärtinfarkt som kvinnor i Vaxholm

En bristande boendemiljö spär på ojämlikheten i vår stad. Skillnaderna i hälsa mellan olika stadsdelar är idag stor. Ohälsotalen i Järva är mer än dubbelt så stora som på Östermalm eller Norrmalm och det skiljer fyra år i medellivslängd. Kvinnor i Rinkeby drabbas dubbelt så ofta av hjärtinfarkt som kvinnor i Vaxholm och lågutbildade kvinnor är den enda grupp vars medellivslängd inte ökat de senaste åren.

Mer resurser måste därför satsas på vården på Järvafältet. Vi socialdemokrater lägger i vår regionbudget 500 miljoner mer än de blågröna till den nära vården. Det är pengar som kan ge vårdcentralerna i stadsdelar med störst behov mer resurser samt en utökad möjlighet till att arbeta förebyggande och stärka folkhälsan. Boende på Järva ska ha rätt till samma goda vård som de som bor i innerstaden eller i en villaförort.

De boende i förorten ska inte betala med en försämrad folkhälsa på grund av en ohälsosam boendemiljö

För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor, i detta fall en dräglig boendemiljö där man trivs och mår bra. De boende i förorten ska inte betala med en försämrad folkhälsa på grund av en ohälsosam boendemiljö. Regionen och staden måste tillsammans arbeta för att skapa ett jämlikare Stockholm, där var du bor och växer upp inte avgör vilken möjlighet du har till ett gott och hälsosamt liv.

Talla Alkurdi (S), regionråd
Emilia Bjuggren (S), borgarråd
Galina Monsalves (S), ledamot i regionfullmäktige
Anders Österberg ( S) riksdagsledamot
Elvir Kazinic ( S), ledamot i regionfullmäktige
Print Friendly, PDF & Email