en liten lekpark i Tensta, sommartid.
Parkskötseln sköts av tillfällig arbetskraft.

En dag träffar jag en kille som arbetar med trädgårdsskötsel åt ett av de kommunala bostadsbolagen i Rinkeby. Han är från Chile, talar ingen svenska, och är här på tillfälligt arbetstillstånd. Varför använder sig de kommunala bostadsbolagen av tillfällig arbetskraft, när stadsdelen har så många boende som behöver arbete?

Asyl- och anhöriginvandring har nu försvårats. Fasta uppehållstillstånd ersätts med tillfälliga och allt fler människor hänger i luften. Samtidigt låter man i praktiken arbetsgivare utfärda uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Lagen om tillfälliga arbetstillstånd stiftades av den borgerliga regeringen. Kom ihåg det när Ulf Kristersson säger att invandringen till Sverige är för stor och pekar ut invandrare som en ”belastning”.

Arbetskraftsimporten leder till att arbetslösheten hålls uppe, lönerna dumpas och arbetsvillkoren försämras

Annons:

Arbetskraftsimporten leder till att arbetslösheten hålls uppe, lönerna dumpas och arbetsvillkoren försämras. Den har ökat arbetslösheten inte minst bland utlandsfödda och ungdomar .
Invandrade nekas jobb med skälet att deras svenska anses bristfällig. Men samtidigt importeras arbetare på korta uppehållstillstånd/arbetstillstånd direkt av företagen. Dessa arbetare kan som regel inte ett ord svenska.

Arbetare med tillfälliga arbetstillstånd arbetar ofta under slavliknande villkor

Arbetare med tillfälliga arbetstillstånd arbetar ofta under slavliknande villkor, helt utelämnade åt arbetsgivarens godtycke. Klagar de sparkas de ut ur landet. De saknar sociala och demokratiska rättigheter. De bor ofta i tillfälliga boenden, på en madrass.

De ska inte leva i Sverige på sin lön, lönen ska sparas i möjligaste mån och skickas till familjen i Nepal, Peru, Colombia, Georgien, Ukraina, Uzbekistan, Serbien, listan kan säkert göras längre. De länder jag nämner är de länder varifrån arbetare kommer, som jag har träffat i Rinkeby. De sköter parker, renhållning, städning , de jobbar på byggen. De har jobb som arbetslösa i Sverige nekas, eftersom arbetsgivaren då är tvungen att ge avtalsenlig lön.

Syftet tycks vara att hålla arbetslösheten uppe i det våra politiker kallar ”utsatta” områden

Även kommunen, vår allmännytta, lejer billig arbetskraft för att pressa kostnaderna. Det verkar vara en medveten politisk linje från majoriteten i Stockholms stadshus. Syftet tycks vara att hålla arbetslösheten uppe i det våra politiker kallar ”utsatta” områden. Bostadsområden som är utsatta för diskriminering, en aggressiv politik och för medias drev.

Förr sköttes dessa jobb till största delen av fast anställd personal, ofta boende i området

Förr om åren, fram till i början av 1990-talet, sköttes dessa jobb till största delen av fast anställd personal, ofta boende i området, arbetare med god lokal kännedom och god kontakt med både boende och arbetsledning. Då var det möjligt med långsiktig planering och praktikplatser för ungdomar.

Varför tar inte stadsdelen tillbaka driften och skötseln av våra gemensamma platser, som gator, torg och parker? Kan ansvariga politiker svara på den frågan?

Dine Malmsten
Print Friendly, PDF & Email
Annons: