Stadens övervakning anmäld till IMY

Rinkebybon Viktor Arnell menar att stadens nya övervakningskameror i Järva kan bryta mot regelverket.

Här övervakar kommunen invånarna i Akalla och Husby

Stadens pilotprojekt med övervakningskameror på flera platser i Järva har förlängts på obestämd tid.

Polisens övervakning med drönare fortsätter

Egentligen skulle polisen sluta övervaka de 28 områdena den 7 januari, men nu fortsätter kamerabevakningen.

Polisens övervakning med drönare utökas

Nu ska över 100 kvadratkilometer i, och omkring, Stockholm övervakas med polisens drönare.

Så är det att bo i Rinkeby

Kollektiv bestraffning, respektlöshet och brist på information är förortsproblem som det talas för lite om.

Polisens nya ansiktsigenkänning kan vara olaglig

Polisen har börjat använda ansiktsigenkänningsteknik på sina övervakningsfilmer. Efter påskupploppen i bland annat Rinkeby prövas de nya systemen. Men enligt nya riktlinjer som just kommit från EU bör viss slags ansiktsigenkänning vara förbjuden för polisen att använda.

Polisen drönarövervakar Husby idag

I samband med Rasmus Paludans koranbränning i Husby idag planerar polisen att övervaka Husby centrum med kameraförsedda drönare. Sedan tidigare har polisen även ett stort antal fasta övervakningskameror i Husby centrum.

Järva allt mer kameraövervakat men ingen tillsyn sker

I Järva finns det största antalet poliskameror som övervakar offentliga platser. Men någon tillsyn av polisens allt mer omfattande kamerabevakning görs inte av Integritetsskyddsmyndigheten som har det ansvaret.

Polisen övervakar Järvafältet permanent med värmekameror

Nya höghuset vid Rinkebyterrassen stod färdigt 2017 och syns från stora delar av Järvafältet. Men vad du kanske inte vet är att när du ser huset så ser det samtidigt dig. Nyhetsbyrån Järva kan avslöja att polisen med hjälp av värmekamera kan följa dina rörelser, dygnet runt och permanent, på fältet mellan Rinkeby, Tensta, Kista och Husby.

Tensta får nya övervakningskameror

Efter dödskjutningen i december placerar polisen nu ytterligare två övervakningskameror i Tensta. Sedan  en ny lag trädde i kraft vid årsskiftet 2019/2020 är det numera möjligt för polisen att sätta upp bevakningskameror utan att söka om tillstånd hos Datainspektionen.