Stockholms stad följer inte de direktiv som finns vad gäller övervakningskameror. Nu anmäls staden till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Det är Viktor Arnell, som vid flera tillfällen skrivit i Nyhetsbyrån Järva om stadens och Polisens kameraövervakning, som skickat in anmälan.
– Jag skrev ju artikeln i januari om projektet och att staden inte följer de direktiv som finns. Jag noterade bristerna och att folk inte verkade känna till det hela.

Sedan skickade han i stort sett artikeln till IMY.
– Jag tänkte att det vore bra om de som ansvarar för tillsynen av integritetsskyddet också upplystes om de brister som finns. Det sker så mycket i skymundan.

Annons:

Det ska finnas tydliga skyltar med information om kamerorna, och det finns det inte.

Det är uppenbart att de inte klarar att följa de regler som finns

– En av grundförutsättningarna är att man ska få veta att en plats är övervakad, av vem och varför. Men skyltarna är otydliga och hänvisar till en webbsida som inte heller innehåller den information som ska finnas där enligt IMY:s regler och kameraövervakningslagen. Ett annat problem är att maskningen av integritetskänsliga områden inte verkar ha gjorts enligt tillståndet.

Det var förra majoriteten som beslutade att de så kallade trygghetskamerorna skulle sättas upp. Ett beslut som det verkar råda enighet om i kommunfullmäktige, eftersom arbetet fortsatte och den nuvarande majoriteten sedan satte upp kamerorna.

– Nu vill Tidöpartierna helt avskaffa tillståndskravet från IMY och låta kommunerna ta ansvar för övervakningskamerorna. Men det är uppenbart att de inte klarar att följa de regler som finns, säger Viktor Arnell.

I januari var det meningen att värdet med de tio nya övervakningskamerorna i Husby och Akalla, som sattes upp sommaren 2023, skulle utvärderas innan projektet fortsatte. Men någon sådan utvärdering tycks inte bli av. Social- och trygghetsborgarråd Alexander Ojanne säger till Mitt i att det förs en dialog om hur övervakningen ska fortsätta och att polisen nyttjat kamerorna. I januari hade det skett vid ett tillfälle sedan de sattes upp.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email