Så minns Husby Badhus-Gunnar

Under ”Så minns vi Gunnar Johansson” samlades familj, vänner och bekanta på Husby konsthall för att hedra ortens eldsjäl.

Förslag på en mer solidarisk bostadspolitik

Ett hundratal personer anslöt till det öppna mötet med forskarkollektivet Fundament tidigare i veckan.

Om Fokus Järva från Husbys horisont

Norra Järva stadsdelsråd mötte Anders Österberg och Karin Ahlzén för att försöka begripa vad Fokus Järva är för något.

”Det är hemskt att höra att politiker vill riva moskéer”

Under Järva stadsdelsnämnds senaste möte klubbades bland annat Folkets Husbys nya IOP igenom, efter vissa reservationer.

Därför ska  vi demonstrera för hyresstopp 22 november!

Hyresgästföreningar från tio av Stockholms stadsdelar demonstrerar tillsammans mot hyreshöjningar.

Hyran större fråga än ekonomin

Föreslagna hyreshöjningar på 12 procent föranledde stormötet igår i Husby, men de inbjudna kommunpolitikerna uteblev.

Mobilisering pågår!

I Husby planeras just nu protestaktioner emot hyreshöjningar. I går ordnades gemensam plakatverkstad.

Stöd Husbys barn och unga mer

Norra Järva Stadsdelsråd ger i ett medborgarförslag exempel på hur Husbys uteaktiviteter kan utvecklas för unga.

Starta kvinnosim på Husbybadet

Likt i Tensta borde flickor och kvinnor i Husby erbjudas egen simtid, framgår i ett nytt medborgarförslag.

”Ett utegym främjar gemenskap och hälsa”

Boende i Husby vill ha tillbaka utegymmet, som stod vid Husby gård i våras.