fyea personer sitter vid ett bord under nämndmöte

Torsdagens sammanträde i Järva stadsdelsnämnd hölls i Folkets Husby och innehöll både ris och ros för stadsdelens nya styre. Kvällen berörde bland annat den lokala tillämpningen av nya IOP-riktlinjer och inkomna medborgarförslag, samt den oro som områdets muslimer känner efter den senaste tidens politiska utspel.

Nämndens ordförande Rashid Mohammed, V, hälsade alla välkomna och återöppnade mötet för allmänhetens frågestund.

Husbybon Elisabet Widebäck inledde med en undran om det stämmer att det ska bli gratis simundervisning för kvinnor i Husbybadet.

Annons:

Stadsdelsdirektören Victoria Callenmark svarade att det stämmer att det inkommit ett medborgarförslag likt den verksamhet som finns på Tensta simhall. Förhoppningen är att kunna öppna upp liknande verksamhet på Husbybadet i februari-mars nästa år.

Ni som politiker måste också ta ert ansvar och uttala er

Sedan tog Mohamed Hagi Farah till orda:
– Först och främst vill jag tacka alla som engagerat sig för matbutiken i Akalla som nu blir verklighet. För det andra är vi glada för att ett nytt IOP för unga 19–29 år som varken arbetar eller studerar är på förslag här. Men en tredje sak är att jag och många muslimer som bor i Järva är rädda. Det är hemskt att höra att politiker vill riva moskéer. Vi vill inte vara rädda, vi försöker att lugna folk, men ni som politiker måste också ta ert ansvar och uttala er.

Nämndordförande Rashid Mohammed svarade att unga som varken arbetar eller studerar (så kallade UVAS) är en grupp som nämnden kommer att satsa mycket på.
– Det andra är att säkerheten inte är något som vi själva kan påverka, det är nationell säkerhetspolitik. Men det är klart att vi kan engagera oss och påverka våra kollegor i rikspolitiken, sade han.

En annan lokalbo, Arne Johansson, var på plats för att informera om bakgrunden till de medborgarförslag som fanns på torsdagens föredragningslista. Han berättade att idéerna som låg till grund för initiativen lyftes fram på Husby gårdsdagen i höstas, av Norra Järva stadsdelsråd. Överlägset flest önskemål då gällde aktiviteter för barn och unga i området. Ett annat handlade om kvinnosim, men också om det populära utegymet, bemannad parklek, den oanvända tennisplanen och hur fritidsbibliotekets personal skulle kunna vara bokningsresurs mellan olika aktiviteter.
– Vad innebär det att ert förslag till beslut ska beredas?, frågade han sedan nämnden.

När det gäller fler aktiviteter för barn och ungdomar så är det ett prioriterat område

– När det gäller fler aktiviteter för barn och ungdomar så är det ett prioriterat område de kommande åren. Bemannade parklekar är faktiskt något vi kommer vi att satsa på 2024 och 2025, svarade Rashid.

Stadsdelsdirektör Victoria Callenmark berättade om beredningen, att samtliga medborgarförslag på dagens dagordning kommer att beredas av förvaltningen och besvaras vid nästa nämndmöte i december. Sådan är själva ordningen.

En nyhet som presenterades var att det från och med den 8 december klockan 17.30 kommer att öppnas ett nattvandrarcentrum på Oslogatan 3 i Husby.

Irene Andersson undrade om skjutningarna i Järva, som i år ser ut att bli färre än på länge, och om minskningen gäller fler brott.
– Vet ni vilket år skjutningarna började här? Har andra brott gått ned här?
– Du har rätt i att skjutningarna har minskat, men vi kan inte säga än att det gäller generellt. Socialtjänstens samarbete med polisen har tätnat och det finns mer avhopparstöd för unga, sade Rashid.

De lät även hälsa att en uppdaterad lägesbild med statistik kommer att inkluderas i verksamhetsplanen inför nämndmötet i december.

Funktionsnedsättning är inte ett bra ord

Sedan fattade en man som kallade sig ”Jakob” micken. Han berättade att han tidigare varit aktiv som mp-politiker i området.
– Det jag vill kommentera är ärende 13 idag. Jag vill lyfta att det finns variationer inom funktionsvarierade. Funktionsnedsättning är inte ett bra ord. Kommer ni ta in mina synpunkter i ert remissvar till kommunstyrelsen?.
– Vi har redan formulerat ett remissvar. Det är kommunstyrelsen som får svara på det, svarade Rashid Mohammed.

Efter 45 minuter var allmänhetens frågestund över och det togs en kort fikapaus innan mötet fortsatte.

Den fråga som kom att uppta mest tid handlade om Folkets Husbys nya IOP. M, L, SD och C motsatte sig förslaget och yrkade på återremiss, för att godkänna eller förlänga samtliga IOP:er enligt de nya lokala tillämpningsriktlinjerna nästa månad. De fick svaret att det varit en diskussion under en längre tid, där även arbetsmarknadsförvaltningen varit involverad, och att stadsdelsförvaltningens förslag låg uppe nu.

Majoriteten såg inga konstigheter med att sluta en ny överenskommelse med en aktör som är bra och som kan svara på det behov som stadsdelen har.

Oppositionens yrkande röstades ned med med ett fåtal rösters skillnad

Oppositionens yrkande röstades ned med med ett fåtal rösters skillnad.

På det stora hela fortlöpte mötet utan större avbräck och där förvaltningens förslag till beslut bifölls. Under punkt 13, ”Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2024–2028”, fick dock synpunkten från Jakob visst gehör. I ett särskilt uttalande framförde Åsa Nilsson Söderström, L, följande:
– Vi tycker att programmet i alltför hög grad fokuserar på fysiska och synliga funktionsvariationer. I det fortsatta arbetet önskar vi Liberaler att man tydligare lyfter även psykiska och osynliga funktionsvariationer.

Här kan du ta del av protokollet från torsdagens nämndmöte.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email