bild på publik i en stor sal

I veckan besökte författarna och forskarkollektivet Fundament Folkets Husby för ett öppet möte om sin bok Kris i bostadsfrågan (Daidalos förlag 2023).

Som arrangörer för kvällen stod Norra Järva Stadsdelsråd, tre lokala hyresgästföreningar i Husby och Hyresgästföreningen Järva. LH Balla backens Mohammed Said och Norra Järva Stadsdelsråds Arne Johansson inledde och sedan presenterade tre av bokens sex författare, som fanns på plats, sig: Dominika V. Polanska (Södertörns högskola), Ståle Holgersen (Örebro universitet) och Hannes Rolf (Stockholms universitet).

kvinna sitter vid ett bord och talar i mikrofon
Dominika V. Polanska.

Tillsammans gav de en översikt av bokens innehåll och därmed sin forskning kring bostadspolitik och angränsande frågor.
– Boken tog fyra år att skriva, vi valde att skriva den tillsammans, berättade Dominika V. Polanska.

Annons:

Ståle Holgersen gick igenom bokens och forskarkollektivets huvudargument; kris, bostadssystem, hegemoni, bruksvärde vs bytesvärde och det ”stora” och ”lilla” livet.
– Vi ser att när någon del förändras så ändras hela systemet, sade han.

Därefter berättade Hannes Rolf om historiska bostadssystem som existerat i Sverige och som vid varje tid tagits mer eller mindre för självklar. Från ståndssamhället till en klassisk-liberal period där bostaden blev en slags handelsvara, till den bostadssociala perioden med offentlig styrning från mitten av 1900-talet och sist den nyliberala perioden från omkring 1990 tills idag där den åter blivit handelsbar.

Rörelsen behöver vara en blandning av det gamla och nya

Slutligen kom de med några förslag på lösningar.

En solidariskt förd bostadspolitik ska få kosta och staten ska betala. Finansieringen behöver skalas upp och bli mer långsiktig – vem som gynnas är det viktiga. Själva byggandet ska göras av statliga byggbolag som är icke-vinstdrivande och där det finns insyn. I det ingår även bättre arbetsvillkor och att klimathänsyn tas.

Omkring 100 personer hade kommit till det öppna mötet på torsdagskvällen, mest från Järva, men också en och annan tillrest aktivist. Bland annat Britta Brus från Göteborg, som läste upp ett par dikter.

bild på en kvinna och två män som talar ståendes
Dominika V. Polanska, Hannes Rolf och Ståle Holgersen.

I samband med mötet presenterade Norra Järva Stadsdelsråd ett särskilt uttalande, ”bostad ska vara en social rättighet inte en handelsvara”, och som mötet ställde sig bakom. Mot slutet av det två timmar långa mötet gavs möjlighet att ställa frågor till forskarna. Till exempel berördes hur man bäst ska kunna påverka i bostadssociala frågor.
– Ni behöver bygga en rörelse, ingen kommer göra det åt er. Ställ er frågan om vilka som berövas av det nuvarande systemet? Det krävs bildning och så vidare. Rörelsen är mycket bredare än Hyresgästföreningen, sade Polanska.
– Rörelsen som ska byggas i dag behöver vara en blandning av det gamla och det nya, sade Rolf.
– Kommer en kris då drabbas arbetarklassen hårdast, det ser vi historiskt. I Sverige har man glömt maktfrågan alldeles för mycket, sade Holgersen.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email