Medborgarförslag har skickats från två lokala hyresgästföreningar i Husby och Norra Järva Stadsdelsråd till Järva stadsdelsnämnd med önskemål om ett utegym på det gröna fältet ovanför Husby gård.

Från maj månad fram till början av juni placerades ett utegym tillfälligt på Husby gård. Vi kan intyga att det var väldigt många, både män, kvinnor och barn i alla åldrar, som nyttjade gymmet flitigt.

Det som var bra med de maskinerna var att det gick att ställa in vikter som leder till att alla kan träna oavsett vana och styrka. Det fanns också en enkät som vi kunde svara på och vi misstänker att siffrorna var väldigt bra.

Annons:

Tillgängliggör träning för dem som inte har råd att betala ett årskort

Så varför vill vi ha ett utegym? Vi är övertygade om att ett utegym främjar gemenskap, hälsa och tillgängliggör träning för dem som inte har råd att betala 3500 kronor till 5500 kronor för ett årskort.

Allt det här samtidigt som man får vara ute i naturen. Det är en väldigt liten kostnad för en väldigt viktig investering för invånarna i Husby och Järva. Vi önskar också samma typ av utrusning som den som var här tillfälligt.

Området kring Husby gård är en fantastisk plats där det finns något för alla från Konst- och hantverkarföreningens verksamhet till den lilla plasken för barnen, närheten fina grillplatser och det nya Fritidsbiblioteket. Ett utegym för dem som vill träna skulle lägga ett ytterligare stort värde till platsen.

Norra Järva Stadsdelsråd
LH Balla Backen, Trondheimsgatan
LH Runstenen, Oslogatan

Utegym i Husby.
Print Friendly, PDF & Email