Så många fler omhändertas i Järva

Bland föräldrarna i Järvaområdet är tilltron till socialtjänsten låg. Efter spridning av falsk information har förtroendet sjunkit ännu mer. I denna granskning presenteras orsakerna till att barn och unga omhändertas och anledningarna till att fler omhändertas i Järva än i innerstan.

Staden kritiserar Spånga-Tenstas kontroll av HVB-hemmen

På dagordningen till gårdagens sammanträde i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd fanns en punkt där stadens revisorer kritiserar stadsdelens styrning av HVB-hemmen. ”Förvaltningen tar kritiken på allvar och upprättar därför en handlingsplan, för att åtgärda de brister som stadens revisorer påtalar”, svarar Abdi-nur Isse, avdelningschef för Individ och familj i Spånga-Tensta, per mejl.

De bryter stigmatiseringen vid fikabordet

Intresset var stort för föreläsningen om Socialtjänstens insatser på Taste of Africa Coffee i Rinkeby.  – Det är viktigt att människor förstår vilka förebyggande åtgärder som finns, både innan och efter ett LVU, säger Hodani Toosh som äger caféet tillsammans med sin syster.

Socialborgarrådet om antalet omhändertagna barn på Järva

I sin debattartikel angående tvångsomhändertagande av barn på Järva ställde Karl-Gustav Köhler en rad frågor till Stockholm stads socialborgarråd. Nu svarar socialborgarrådet Jan Jönsson, Liberalerna.

”Alla föräldrar som kom till mötet var jättemodiga”

Det var många ville få sin röster hörda, och lika många ville få svar på sina frågor, under mötet med socialtjänsten i Rinkebyskolan på torsdagskvällen. Ardo Elmi och Habiba Abdi var på plats, dels för att höra andra föräldrars berättelser och även för att visa dem sitt stöd.

Konspirations-teorier om socialtjänsten skapar oro

”Konspirationsteorierna som spridits är många och de har i sin tur skapat oro och panikstämning bland många föräldrar i Sverige.” En rad arabisktalande skribenter, som medverkat i Al-Kompis tv-program ”Innan vi ångrar oss”, skriver här ett inlägg i debatten om socialtjänsten och tvångsomhändertaganden av barn i Sverige. 

Antalet omhändertagna barn ökar, men inte resurserna

Hur många barn har omhändertagits på Järva? Hur många i Stockholms ”utsatta områden”? När dessa omhändertagande snabbt fördubblats i Stockholm utan mer resurser, hur går det med rättssäkerheten? Karl-Gustav Köhler ställer en rad frågor till Stockholms socialborgarråd Jan Jönsson.

Inga besked om Rinkeby Folkets Hus

Rinkeby-Kistas ordförande i stadsdelsnämnden, Ole-Jörgen Persson, M, öppnade torsdagens sammanträde med att konstatera att ”det är en otroligt mörk dag i Europa”. – Det är en dag som ingen av oss trodde att vi skulle behöva uppleva. Därför är det extra viktigt att värna demokratin.

Stockholm stad satsar miljoner på tvångsplacering av unga kriminella

Det blågröna styret i Stockholms stad skjuter mer pengar till socialtjänsterna i utsatta områden. Det handlar om 25 miljoner som satsas för att tvångsomhänderta unga som är grovt kriminella i syfte att stävja gängrekryteringen.