Intresset var stort för föreläsningen om Socialtjänstens insatser på Taste of Africa Coffee i Rinkeby. 
– Det är viktigt att människor förstår vilka förebyggande åtgärder som finns, både innan och efter ett LVU, säger Hodani Toosh som äger caféet tillsammans med sin syster.

Hodani Tosh har många strängar på sin lyra och har ett stort kontaktnät. Hon är vice ordförande för Somaliland-föreningen och aktiv i Somaliska autism- och aspergerföreningen. Sedan flera år tillbaka sänder hon Community Integration Show, ett samhällsprogram på somaliska på Youtube. Där tar hon bland annat upp neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och socialtjänstens insatser kring barn som far illa hemma. Hon arbetar också inom LSS på halvtid. 

– Jag brinner för integration och samhällsförändring. Tanken är att vi tar upp olika ämnen varje månad. Fokus ligger på stigmatiseringen kring vissa ämnen. Vi vill normalisera dem för att kunna diskutera vid fikabordet. 

Annons:

Det är inte föräldrarnas behov och viljor som ska styra

Kvällens föreläsare var Natalia Catan från Socialtjänsten som pratade om att man alltid ska utgå från barnens behov. Det är inte föräldrarnas behov och viljor som ska styra, utan barnens rättigheter. 
– Många föräldrar vill vissa saker, fast vi ser att barnen behöver något annat. En del föräldrar kan motsätta sig att vi pratar med barnen och de säger ”nej, ni får inte träffa barnen”. Då kan vi ta ett beslut att ändå göra det, eventuellt genom ett besök i deras skola och det är jobbigt för föräldrar att hantera, eftersom vi går bakom deras ryggar.

Socialtjänstens uppgift är att att reda på hur barnen verkligen mår i familjen. De dokumenterar sitt arbete genom att skriva journaler och de kan ta beslut om olika insatser.

– Det kan vara alltifrån en kontaktperson till familjestöd. Exempelvis kan en ungdomsbehandling vara att väcka en ungdom för att den ska gå till skolan i tid. Dessa insatser är sådant man gör innan ett LVU. Det krävs väldigt mycket om Socialtjänsten ska omhänderta ett barn eller en ungdom, säger Natalia Catan.

Man behöver utbilda alla som kommer till Sverige om svensk barnuppfostran

De situationer där LVU, alltså ett omhändertagande, kan bli aktuellt är om barnet har problem med missbruk, allvarligt självskadebeteende eller kriminalitet. Eller om föräldrarna slår sitt barn, har ett pågående missbruk eller helt enkelt inte tar hand om sitt barn. Om situationen är så akut att det inte går att vänta på ett domstolsbeslut, kan en representant för socialnämnden besluta att ett barn ska omhändertas omedelbart. Ett sådant beslut skickas till domstolen för godkännande. Domstolen avgör om det var rätt eller inte att omhänderta barnet omedelbart. Därefter har Socialnämnden fyra veckor på sig att ansöka hos domstolen om fortsatt vård enligt LVU.

Föräldrarna ställde många frågor gällande omhändertagande av barn. Flera berättade att de har jobbat som tolk och träffat handläggare som var otrevliga mot föräldrarna och hade fördomar mot vissa minoritetsgrupper. Samt att det förekommer rasism inom socialtjänsten och att de dömer vissa människor utifrån deras hudfärg och kulturella tillhörighet. 

– Några handläggare som jag har träffat var så arroganta mot sina klienter som var nya i Sverige och det ledde till att barnen blev omhändertagna. Trots att det var missförstånd och kommunikationsbrist från båda håll, sade en av föräldrarna.

Alla var enade om att kulturkrockar förekommer och att man behöver utbilda alla som kommer till Sverige om svensk barnuppfostran och vad som gäller här i landet. Alla behöver få en chans i det nya landet man har emigrerat till. 

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email
Annons: