Det blågröna styret i Stockholms stad skjuter mer pengar till socialtjänsterna i utsatta områden. Det handlar om 25 miljoner som satsas för att tvångsomhänderta unga som är grovt kriminella i syfte att stävja gängrekryteringen.

Miljonerna kommer från stadens skyddsfond som inrättades i fjol av Liberalerna i budgeten för 2020. Syftet svar att stötta de mest utsatta områdena, med anledning av att man i dessa stadsdelar tvingas lägga betydligt högre kostnader på placeringar än andra stadsdelar.

Pengarna fördelas mellan sex olika stadsdelar i västerort och söderort, vilket Mitt i var först med att rapportera om. Rinkeby-Kista får 5,5 miljoner och blir den stadsdelen som får den största andelen som fördelas ut, medan Spånga-Tensta får 3,4 miljoner.

Det är stadsdelarna som bäst vet var pengarna behövs, inte politikerna

De tillskjutna resurserna syftar till att stärka möjligheterna till omhändertagningar av grovt kriminella ungdomar och tvångsplacera dem i familjehem, jourhem eller på låsta institutioner. Jan Jönsson (L), socialborgarråd, säger att skyddsfonden längre fram ska stävja gängrekryteringen i stadsdelarna.

– Flyttar man bort de väldigt våldsamma ungdomarna, med stort våldskapital och driv i sin kriminalitet, så tar man även bort hoten som de utgjort mot andra ungdomar runt om, säger han till Mitt i.

Vänsterpartiet ställer sig dock kritiska till satsningen och menar att man bör ha en jämnare fördelning över staden.

– Det blir svårt för stadsdelsnämnderna att veta om de får pengar och de ska inte behöva tveka utan alltid ha barnens bästa i fokus oavsett kostnad. Vi är inte emot att pengar satsas, men ställer oss väldigt frågande till varför det sker på detta sätt. Det är stadsdelarna som bäst vet var pengarna behövs, inte politikerna, säger Alexandra Mattsson (V) till Mitt i.

Bildkollage: Nyhetsbyrån Järva / Lieselotte van der Meijs
Print Friendly, PDF & Email
Annons: