två kvinnor på bild

Det pågår ett forskningsprojekt om hur pandemin har drabbat afrosvenskar i Järva. I veckan kom forskarna Sadia Hassanen och Angelika Sjöstedt till Rinkeby Folkets Hus för att informera om arbetet.

Järva har drabbats hårt av corona-pandemin, och afrosvenskar hårdare än andra. Detta faktum blev utgångspunkten för Saida Hassanens och Angelika Sjöstedts forskningsprojekt.

 – Vi började i början av 2020 och vi hade ett pilotprojekt och gjorde djupintervjuer med afrosvenskar i Järva. Sedan vi forsatta intervjua i omgångar, säger Sadia Hassanen, som är projektledare och forskare på Stockholms Universitet.

Annons:

Under tisdagen droppade det in människor till Bredbysalen i Folkets Hus för att tala med dem och diskutera om sina egna erfarenheter.

 – Vi har gjort den här utställningen för att få en bredare bild och vi vill ge kunskap utifrån ett vetenskapligt perspektiv, sade Sadia Hassanen.

Vi hoppas att vår forskning kan bidra till hur kriser kan förebyggas i framtiden

Utställningen bestod av fyra affischer med utdrag från de intervjuer som gjorts. Det handlade om svårigheten att följa rekommendationerna om att arbeta hemifrån, när arbetet inte tillät det. Om hur informationen om viruset nått fram, om segregationen som ett kroniskt problem och om hur synen på vad en kris är kan vara annorlunda.

 – Det kan ju bero på vilka tidigare krisupplevelser och erfarenheter man har. Men vi vill inte dra några slutsatser innan vårt arbete är avslutat, sade Sadia Hassanen.

– Vi hoppas att vår forskning kan bidra till kunskapen om hur pandemin upplevs och därmed bidra till hur kriser kan förebyggas i framtiden, sade Angelika Sjöstedt, som är genusforskare från Mittuniversitetet i Östersund.

Krista Sirviö
Print Friendly, PDF & Email