Reglera försäljningen av lustgas omgående!

Både i sin hemkommun och vid arbetsplatsen i Järva ser insändarskribenten stora mängder gasflaskor ligga slängda.

”Hur kan det vara lagligt att sälja lustgas till barn?”

Karl-Gustav Köhler har skrivit en debattartikel om det växande problemet med missbruk av lustgas bland unga.

Säljförbud av lustgas diskuteras

Under Rinkeby-Kistas nämndmöte väckte frågor om Akalla, feriejobb och möjligt säljförbud av lustgas debatt.

Vitt snus, vaping och lustgas ökar bland unga

Dagens ungdomar röker och dricker mindre än tidigare generationer, men bruket av andra rusmedel ökar.

”Lustgas är lika vanligt som alkohol”

Att använda lustgas som berusningsmedel blir allt vanligare i hela Sverige. I Järvaområdet vittnar polis, fältassistenter och ungdomar om att ökningen sker även här. I takt med det ökar också antalet skador kopplade till lustgas. Förra året fick giftinformationscentralen fler samtal än någonsin om problem som uppstått i samband med berusningen. 

Öppet brev till socialministern – om bruket av lustgas

En god vän till mig berättade att i Rinkeby så finns det otroligt mycket lustgasbehållare i hyreshusens trapphus och soprum bland annat. En annan person i Husby säger samma sak. Jag gör en snabb efterforskning – båda har rätt. Det finns mängder med tömda behållare (och en del fulla), i papperskorgar, buskage, gator och så vidare.