stadsdelsnämnden sammanträder kring u-format bord

Akallas framtid, sommarjobb för unga och lustgas var några av de ämnen som skapade debatt på torsdagens öppna nämndmöte i Folkets Husby.

Sammanträdet på torsdagskvällen inleddes med att ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, socialdemokraten Elvir Kazinic, hälsade alla varmt välkomna. Sedan kom frågestunden för de tjugotal åhörare som samlats.

Annons:

Den största och viktigaste frågan för oss är livsmedelsbutiken

Akallabon Jan-Erik Gustafsson ställde frågor om hur nämnden tänker med fastigheten där Ica tidigare låg. Enligt honom har SBB, som ju äger fastigheten, nyligen tagit dit egna inspektörer för att se över lokalens brukbarhet. Enligt SBB ska den fortfarande gå att använda som livsmedelsbutik, stick i stäv med diskussionen före Ica lades ned. Varför behövde då Ica stänga?
– Vi jobbar aktivt med de här frågorna och vi pratar med Ica. Tillsammans med våra kamrater i stadshuset jobbar vi stenhårt för detta. Den största och viktigaste frågan för oss är livsmedelsbutiken, sade Elvir Kazinic.

Gunilla Bhur och Jan-Erik Gustafsson.

Jan-Erik Gustafsson fortsatte med att beskriva hur det enligt ett tjänsteutlåtande från den 25 april verkar som att samtliga partier utom SD stöder rivningen av fastigheten som Ica huserat i. Gunilla Bhur, även hon Akallabo, undrade om byggnaden verkligen behöver rivas?
– Vi jobbar med att ta fram en tillfällig livsmedelsbutik. Ert engagemang ger resultat, sade Kim Ekblom, C.

Den tidigare medborgarvärden Mohamed Hagi Farah framförde sina synpunkter.
– Akalla är en del av Fokus Järva, meningen är att det ska lyfta upp oss. Vi är oroliga att vi inte får kompetenta människor på rätt plats i och med sammanläggningen. Vad händer? Vilken strategi har ni i den nya förvaltningen? Och vad händer med sommarjobben för unga?
– Först och främst är det inte vi politiker som ska bestämma vilka som ska ha vilken position, svarade Elvir Kazinic.

Alla ungdomar som söker ett sommarjobb kommer att få jobb

Vidare framgick att planeringen av var den nya stadsdelsförvaltningen ska placeras är så gott som klar. Tillförordnad stadsdelsdirektör Victoria Callenmark svarade på frågan om feriejobb.
– Alla ungdomar som söker ett sommarjobb kommer att få jobb. Det är 2500 ungdomar, sade hon.

– Vi får en stor och stark förvaltning. Nästan alla medarbetare vet i dag vilken tillhörighet i organisationen man kommer att ha, fortsatte hon beträffande sammanläggningen.

Sedan lämnades synpunkter och frågor från ett par husbybor som befann sig på plats. Fardosa Ismail, representant för nattvandrarna, berättade att barnen som de möter och som är födda och uppvuxna i området inte känner sig trygga. De ser ibland att polisen behandlar dem illa. Semira Mohamednur påpekade bland annat att det bara finns en privat vårdaktör i Husby, som har uppenbara brister.
– Gällande sjukvården. Efter 16 år är det fortfarande stora utmaningar framför oss. Våra budgettillskott inom vården sedan vi tillträdde för några månader sedan tar tid på sig att synas i praktiken. Vi planerar en vårdcentral i Husby om några år. Vi vet också att ni nattvandrare har en jätteviktig roll. Vi kan ha mer kontakt mellan förvaltningen och er nattvandrare, sade Elvir.

Stadsdelsförvaltningen ser över möjligheten att förbjuda lustgasförsäljning

Långt över avsatt tid för allmänhetens frågor togs så en fikapaus, vartefter det öppna mötet fortsatte med förvaltningen och nämndens frågor. Informationen berörde bland annat hur de med inspiration från Södermalm ser över möjligheter att införa förbud av lustgasförsäljning och dumpning av lustgaspatroner på vissa specifika allmänna platser. Nämnden behandlade under denna punkt på dagordningen även frågor om de flertalet butiker som stängt eller lämnar Kista galleria, samt den upplevda otryggheten vid busstorget.
– Vi hade faktiskt ett möte i veckan om Kista galleria, där bland annat Citycon och Ericsson fanns representerade. Det förs en dialog kring hur man till exempel ska kunna överdäcka busstorget för att skapa en tryggare miljö, sade Victoria Callenmark.

De beslut som fattades under det öppna sammanträdet rörde till exempel om beviljandet av de extra föreningsbidrag som utlystes från februari till mitten av mars månad. AIF Kista och Husby Konst- och hantverksförening drog själva tillbaka sina ansökningar, varvid 18 ansökningar låg till grund för själva handhavandet. Av de 13 som beviljats delvis bidrag finns bland annat Akalla 4H-Gård, Rinkeby United FC och föreningen Stoppa skjutningen.

Här finns en lista på samtliga föreningsbidrag i den extra utlysningen.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email
Annons: