Vitt snus, vaping och lustgas ökar bland dagens skolungdomar, visar årets nationella skolundersökning av CAN. Däremot har debuten för alkohol och rökning före 14 års ålder minskat.
– För 20 år sedan drack och rökte ungdomar både mer och tidigare, säger Martina Zetterqvist, utredare på CAN, i ett pressmeddelande. 

CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen, visar i årets undersökning att 22 procent i nian och 40 procent i andra året på gymnasiet har provat vitt snus någon gång. Det är en ökning från året innan då det var 18 procent av de yngre eleverna och 34 procent av gymnasieelever.

Snusning av alla sorters snus har ökat i båda årskurserna. CAN:s undersökning visar en särskilt ökad användning hos flickor, men det är fortfarande vanligast bland pojkar.

Annons:

I augusti 2022 infördes en ny lag som innefattar en 18-årsgräns på att få köpa tobaksfria varor, däribland vitt snus. 

Följa utvecklingen för att se om och hur lagändringen påverkar

– Undersökningen genomfördes innan denna lagändring trädde i kraft. Det blir intressant att fortsätta att följa utvecklingen för att se om och hur lagändringen påverkar, säger Martina Zetterqvist.

Gällande E-cigaretter, även kallat vapes, har användningen ökat kraftigt det senaste året. Undersökningen visar att 20 procent i nian och 24 procent i gymnasiet röker e-cigaretter, vilket är en ökning från förra årets undersökning. Då var det 5 procent av eleverna i nian och andra året på gymnasiet som hade använt vapes under den senaste månaden. 

Nytt för i år var frågan om användningen av lustgas – CAN:s undersökning visar att 6 procent i nian har använt lustgas någon gång och bland gymnasieelever var andelen 17 procent. I storstadskommuner och storstadsnära kommuner var lustgasanvändningen som störst. 

De som använt lustgas hade i hög utsträckning också använt andra substanser

– De som använt lustgas hade i hög utsträckning också använt andra substanser som alkohol, narkotika och tobak. Det är angeläget att fortsätta att följa utvecklingen kring lustgas, säger Martina Zetterqvist.

Alkohol och rökning ligger på ungefär samma nivåer som förra året, men det är en stor skillnad i det längre tidsperspektivet.

– För 20 år sedan drack och rökte ungdomar både mer och tidigare. Ett exempel är hur många som druckit alkohol före 14 års ålder. 1999 låg det på 51 procent av alla niondeklassare, medan det idag är 14 procent, säger Martina Zetterqvist. 

Print Friendly, PDF & Email