Sover Amofah på de möten vi har?

Elvir Kazinic, S, svarar Patrick Amofah, C i debatten om Järvas fritidspolitiker och deras engagemang.

Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista är nu stadsdelen Järva

Idag den 1 juli slås de tidigare stadsdelarna Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samman och är nu stadsdelen Järva. Det första mötet hölls på förmiddagen.

Järvas sossar laddade inför majtåget

Första maj firades i Tensta centrum med bland annat tal av SSU Järvas ordförande Aya Krikeb.

Försummad men inte bortglömd

Akalla är en viktig pusselbit i stadens utveckling, skriver Anders Österberg, S, och Elvir Kazinic, S.

Få svar gavs på torsdagens nämndmöte

Många frågor men få konkreta svar levererades när Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd sammanträdde.

Bättre samverkan mellan staden och regionen behövs

Elvir Kazinic svarar på Kahin Ahmeds insändare om vem som tar ansvar för stadsdelens psykiskt sjuka.

S: Marknadsskolan leder till vinnare och förlorare

Vi socialdemokrater vet att skolans roll är viktig. Vikten av kunskap, att lära sig umgås med andra samt att förstå demokratin i samhället är delar av skolans uppdrag. Det är det våra skattepengar ska gå till. Men så ser det inte ut idag.

Ordningsvakterna på Rinkeby torg diskuterades i nämnden

Onsdagens möte i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd bjöd inte på mycket till debatt. Nämnden röstade genomgående enligt stadsdelsförvaltningens förslag. Lite diskussion blev det dock om Rinkeby torg.

Kista busstorg får nya vindskydd

Tre av totalt elva nya vindskydd är på plats på Kista busstorg i syfte att skapa en tryggare och trivsammare stadsmiljö. Bussresenären Nadia säger dock att hon önskar att vinskydden hade installerats innan vintern kom.

Hård debatt under nämndmötet i Rinkeby-Kista

Under mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd fick nämndens ordförande Benjamin Dousa, M, hård kritik för att han fattat viktiga beslut på egen hand och dessutom för att ha smutskastat förvaltningens personal i media.