Akallabon och Stockholms stads biträdande finansborgarråd Anders Österberg tillsammans med Elvir Kazinic, ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, svarar på Ben Robertsons insändare om Akalla som den bortglömda stadsdelen.

Under allt för lång tid har Järva försummats. Politiker på både lokal och nationell nivå har vänt bort blicken och låtit Järva hamna på efterkälken, låtit utanförskapet breda ut sig och otryggheten öka. Det här påverkar vanliga människors liv, varje dag. Vi måste våga tala klarspråk. Boende i Järva har sämre förutsättningar än boende i alla andra av Stockholms stadsdelar. Därför kraftsamlar vi, det rödgröna styret i Stockholms stad, med målsättningen att Järvas invånare ska få samma förutsättningar och möjligheter till ett bra liv som alla andra stockholmare. Fokus Järva är stadens stora satsning och vi har höga ambitioner som kräver långsiktiga investeringar och inte minst handlingskraft.

Annons:

Akalla centrum ska byggas om

Akalla är en del av det arbetet och stadsutvecklingen likaså. Akalla centrum ska byggas om och det förslag som ligger innebär att ett nytt kvarter växer fram.

Stadsutvecklingsprojektet innebär 150 nya bostäder, varav flera ska vara lägenheter med många rum. Det blir nya fräscha lokaler för livsmedelsbutik, som Ica har företräde till, och andra lokaler för handel. Staden jobbar just nu hårt för att få en tillfällig lösning för en livsmedelsbutik på platsen, till dess det nya huset är på plats. Men här ligger det också ett väldigt stort ansvar på Ica och SBB att leverera lösningar. När tidigare majoriteter sålt ut delar av Akalla och Järva så har staden tappat delar av rådigheten.

Häromveckan presenterades 60 nya jobb i Akalla industriområde

Omdaningen av Akalla centrum kommer att skapa ett trivsammare torg som bidrar till ett tryggare område. Fler boende i området ger ett bättre underlag för service och en levande stad. Vi ska också behålla och utveckla service i området och skapa förutsättningar för trafiksäkra miljöer där boende kan röra sig tryggt. Ett mer varierat bostadsutbud bland annat genom fler lägenheter med många rum ökar möjligheten att bo kvar i området till exempel när familjesituationen ändras. Och häromveckan presenterades 60 nya jobb i Akalla industriområde.

Den rödgröna majoriteten har ökat ansträngningarna för att skapa goda förutsättningar för en långsiktig verksamhet på Hästa gård. Kossorna är tillbaka, åsnan är kvar och hönsen likaså. Dessutom kommer det ännu fler djur i vår.

Det kommer en ny idrottshall till Akalla men också förskolor, kontor och annan service

På Finlandsgatan i Akalla byggs det 1780 bostäder. Det kommer en ny idrottshall till Akalla men också förskolor, kontor och annan service. En bonus för Akalla är också tunnelbanans förlängning till Barkarby. Varje vår gör sommartorgen sitt intåg i Stockholm. Förutom i Husby, Rinkeby och Kista kommer de även till Akalla och Hjulsta torg.

Förorten ska leva och utvecklas. Det gör vi genom att investera i vår stad i allmänhet och Järva i synnerhet. Akalla centrums utveckling är en viktig pusselbit i det långsiktiga arbetet med att bygga ihop staden och därmed bygga bort segregationen.

Anders Österberg, S
Elvir Kazinic, S

Print Friendly, PDF & Email
Annons: