Amofah från Centerpartiet skriver en lång ursäktande text om varför han inte dyker upp på saker i Järva. Jag vill bara betona – jag tycker det är viktigt att unga i Järva får träffa representanter från flera partier. Det är bra för demokratin. Men det är såklart bra för Socialdemokraterna när ingen ur oppositionen finns på plats.

Men sedan skriver Amofah om Fokus Järva. Det är mer oroande. För det visar att han inte har förstått. Vare sig hur staden styrs eller hur staden prioriterar. Fokus Järva innebär att hela Stockholm kraftsamlar. Varje nämnd, varje berört bolag arbetar gentemot Järva. Ett av de viktigaste uppdragen ligger hos oss i Järva stadsdelsnämnd. Detta framgår tydligt av budget och andra styrdokument.

Sover Amofah på de möten vi har? Bara under det korta halvår som vår budget har gällt så har det kommit flera förslag mot trångboddhet, en jämlikhetsmodell för byggandet är på gång, vilket kommer gynna Järva massivt och andra eftersatta områden i Stockholm. En bra politik för att minska skillnaderna och öka jämlikheten i staden.

Annons:

Centerpartiet sa att ungdomar borde sälja mer glass

En annan satsning är till exempel att alla unga som sökte feriejobb också blev erbjudna det. Detta är hur vi ser till att unga fostras in i arbete och samtidigt lär sig att tjäna pengar. Samtidigt som vi fixade det föreslog centerpartiet ett av de mest kostsamma förslagen – sänkt arbetsgivaravgift för företag. Centerpartiet sa att ungdomar borde sälja mer glass och för alla oss skattebetalare är det dyr glass. Dessutom svårsåld i regnet.  

Det har skett nya samverkansöverenskommelser med polisen. Detta för att göra Järva ännu tryggare. Och det kommer fler kameror i Järva. Åtta stycken i Akalla och två till i Husby. Detta kompletterar polisens kameror.

Av Stockholms 34 trygghetsmiljoner gick 17 miljoner till Järva. Det är ännu ett exempel på prioritering.

Det finns en ny basketplan i Tensta skapad tillsammans med Brilliant Minds. Sedan så borde du också besöka Kista plåtpark som är ny, där får du höra om hur företagare är engagerade i Fokus Järva.

Vi ska tävla och låta de bästa idéerna vinna

Vi har satt en helt ny organisation med Järva stadsdelsnämnd. Som kommer att kunna vara stark och stå upp för alla inom stadsdelsområdet. Vi kommer att kunna hjälpa övriga Stockholm och Sverige inom våra profilområden. Vi har en enorm kompetens inom socialtjänsten.

Sommarutbudet blev fantastiskt tack vare de extra medlen. Det blev ett rekordutbud.

Det här är bara några saker som händer. Dessutom ser vi till att gamla beslut som togs under förra majoriteten som är bra för Järva också verkställs. Amofah får gärna komma med förslag på hur Järva kan bli ännu bättre. Vi ska tävla och låta de bästa idéerna vinna men lägg ner gnället och kom in i matchen.

Elvir Kazinic, 2:e vice ordförande, S, i Järva stadsdelsnämnd

Print Friendly, PDF & Email