Är Elvir Kazinics insändare ett tecken på att den styrande majoriteten saknar konkreta och långsiktiga lösningar på problemen i Järva, lösningar som kan finansieras?

Järvas fritidspolitiker är bland de mest aktiva i området. Många är överallt och hela tiden, träffar ungdomar, föreningar och deltar i olika aktiviteter. Tror socialdemokraterna att de kan plocka billiga poäng på det här sättet?

Även under vecka 32, då många fortfarande har semester, har jag sett flera politiker som har deltagit i Rinkeby internationella basketturneringen, vilket också är en ungdomsaktivitet. Jag själv var där och jag såg också många från majoriteten och minoriteten.

Annons:

Många partier var representerade under nationaldagsfirandet i Rinkeby, Centerpartiet hade ett tält och vår partiordförande och många lokala politiker var representerade. Under Järvaveckan var alla partier på plats med en mängd olika aktiviteter.

Att ni inte ens har budget för Fokus Järva är obegripligt

Jag vill också poängtera att flera av oss från Centerpartiet i Järva, och i Stockholms stad, har träffat demokratiambassadörer i Rinkeby och Husby tidigare i olika sammanhang för att lyssna och för att ha dialog med ungdomar, det är viktigt!

Att socialdemokrater ska hålla på på det här sättet och tro att de kan plocka politiska poäng är helt orimligt! Är det ett tecken på att den styrande majoriteten saknar konkreta och långsiktiga lösningar på problemen i Järva, lösningar som kan finansieras?

Det är ni som är i majoritet och som styr. Att ni inte ens har budget för Fokus Järva är obegripligt. Den enda budgeten för Fokus Järva i majoritetens budget för 2023 är två miljoner kronor. De pengarna går åt för att betala lön till projektledarens som sitter i stadshuset.

Ni borde fokusera på att lösa de många utmaningarna som järvaborna står inför, såsom problem i förskolorna, skolan, arbetslöshet bland ungdomar och kvinnor, långtidsarbetslöshet, utbredd segregation och utanförskap, gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar, idrottsanläggningar som saknas. med mera. Inte hålla på och tjafsa.

Patrick Amofah, Centerpartiet, ledamot Järva stadsdelsnämnd

Print Friendly, PDF & Email