flygbild över Husby
Foto: Alexander Assal

Efter mötet i den nya stadsdelsnämnden fick Nyhetsbyrån Järva en kort pratstund över telefon med Elvir Kazinic (S).
– Vi gick igenom en del nödvändig formalia och satte datum för höstens nämndmöten. De kommer att hållas på olika platser i Järva. Vi kommer att vara starka och arbeta mot samma mål inom Fokus Järva, sade Elvir Kazinic.

I Stockholms kommun startades de första stadsdelsnämnderna 1997, och var då 24 stycken. Redan 1998 krympte antalet stadsdelar till 18 genom olika sammanslagningar, och 2007 var det dags igen. Den gången slogs bland annat Rinkeby och Kista ihop till Rinkeby-Kista. Med de sammanslagningar som träder i kraft idag, är antalet stadsdelar nere i 11 stycken.

Annons:

Beslutet om att slå samman Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har tagits utan att några medborgardialoger förts. Däremot hölls ett dialogmöte 21 juni 2023 i Rinkeby Folkets Hus. Det formella beslutet togs 24 april 2023.

Före valet var det bara Moderaterna som var tydliga med sitt ställningstagande för en sammanslagning. Efter valet i höstas drev Socialdemokraterna på för att få igenom sammanslagningen. I den nya stadsdelsnämnden är Rashid Mohammed (V) ordförande, och ny stadsdelsdirektör är Victoria Callenmark.

Farhågor som har uttryckts av boende i Järva är att politikerna kommer allt längre ifrån invånarna då makten centraliseras, och att förvaltningen nu måste lägga ner energi och pengar på omorganisationen istället för på sitt huvuduppdrag. Man påpekar också att den lokala demokratin blir påverkad när det blir svårare att delta på nämndmöten, då de hålls på olika platser varje gång. 


Annika Skarf

Kontakt Järva stadsdelsförvaltning:
E-post: jarva@stockholm.se
Växelnummer: 08-508 01 000
Besöksadress: Borgarfjordsgatan 14, Kista
Besöksadress: Elinsborgsbacken 3, Tensta

Print Friendly, PDF & Email