Det var fullsatt i stora salen på Tensta träff när stadsdelen tillsammans med inbjudna politiker höll ett öppet informationsmöte om Fokus Järva. Att många var där i tjänsten framgick delvis av stadens färgglada tröjor med tryck.

Längs väggarna stod bord och representanter för olika verksamheter i området; förskolan, ungdomsgårdarna, Studiefrämjandet, fritidsbiblioteket, Polisen och så vidare, för att visa upp Järvas samhällsservice.

Finansborgarrådet Karin Wanngård, S, inledde med att presentera sig själv och sin familj (som inte närvarade vid mötet) och började därefter förklara Fokus Järvas tre mål: En stark välfärd, Jämlikhet och demokrati samt Bostäder.
– Det ska inte spela någon roll var någonstans i Stockholm som du växer upp, sade Wanngård.

Annons:

Hon beskrev det som att mycket redan händer inom ramen för projektet: Alla elever i Järvas kommunala skolor erbjuds frukost i skolan, skolresultaten blir bättre, simskolan har blivit billigare, alla ungdomar som söker får sommarjobb, ett jättehögt trätorn ska byggas i Kista, Tekniska muséet öppnar en filial i Tensta, Tensta, Rinkeby och Bromsten ska byggas ihop med 1000 nya bostäder, Coop kommer till Akalla och ett nytt kvinnocenter ska startas. Bara för att ta några exempel.

Frågan om allt detta kanske hade blivit av oavsett satsningen, ställdes inte under mötet, men Karin Wanngård bekräftade att det inte finns någon egen budget för Fokus Järva.
– Initialt har vi två miljoner, men det handlar mest om projektledning från stadsledningskontoret för Fokus Järva ska genomsyra stadens alla verksamheter. Det innebär att stadens totala budget på 60 miljarder fokuseras på Järva.

När ordet blev fritt handlade frågorna bland annat om problemen med buss 179 och andra överbelastade linjer, bristen på lokaler i området, behovet av mark för stadsodling och förutsättningarna för föreningslivet. Ämnen som återkommit under flera års tid när Järvaborna möter ansvariga politiker och tjänstemän.

Och det blev inte heller denna gång några konkreta löften, men Karin Wanngård uppmuntrade Järvas medborgare att fortsätta engagera sig i viktiga samhällsfrågor kring trafik, klimat och föreningsliv.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email