Victoria Callenmark och Peter Skogh

Tekniska museet ska öppna en filial i Tensta som riktar sig till barn och unga i Järva. Planen är att museet ska flytta in i Järva gymnasium om två år.
– För oss är det här årets största nyhet, säger Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet.

Politiker och representanter för museet offentliggjorde nyheten vid ett möte på Tensta träff på måndagsmorgonen. 

– Det är oerhört glädjande att stå här med Tekniska museet idag. Fokus Järva har redan gjort mycket och nu kommer också Tekniska museet öppna verksamhet i Tensta, sade finansborgarrådet Karin Wanngård, S.

Annons:

Många av framtidens ingenjörer, forskare och vetenskapsmän finns här

Rashid Mohammed, V, ordförande för Järva stadsdelsnämnd hoppas att Tekniska museet i Tensta ska bli en plats där barn och ungdomar upptäcker hur roligt det kan vara med teknik.

– Järva är en plats med många kulturer och ett starkt föreningsengagemang som inte alltid backas upp av myndigheterna. KTH har beslutat att lämna Järva, vilket lämnar ett stort tomrum. Jag är helt övertygad om att många av framtidens ingenjörer, forskare och vetenskapsmän finns här i Järva.  

Rashid Mohammed, kulturborgarrådet Torun Boucher, Peter Skogh och Karin Wanngård

Enligt Järvas stadsdelsdirektör Victoria Callenmark är det en permanent etablering av museet som planeras och inget tidsbegränsat projekt.
– De flyttar in i gymnasiets fina atriumbyggnad 2025. Den mobila, uppsökande verksamhet som Tekniska museet har haft de senaste åren i samarbete med skolor i Järva kommer också att fortsätta.

Vårt uppdrag är att ge smarta och nyfikna barn fler möjligheter

Tekniska museet öppnade för 100 år sedan, men har fram till nu legat i innerstan. Filialen i Tensta ska bli en plats dit både skolor och privatpersoner kan komma. Ambitionen är att det ska vara fri entré för skolklasser, men exakt hur finansieringen kommer att se ut är ännu inte klart. 

– Tekniska museet är det första nationalmuseum som etablerar sig i förorten, men vi har redan funnits här i sex år med gratis undervisning i matematik och teknisk inspiration. Det finns många smarta och nyfikna barn i Järva. Vårt uppdrag är att ge dem fler möjligheter, säger Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet.

Museet har ansökt om 5 miljoner kronor i etableringsstöd från stadens kulturnämnd och Järva stadsdelsförvaltning ska bidra med 2 miljoner under projekteringsfasen. Formellt tas beslutet den 12 december.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email