Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

Exploateringsnämnden i Stockholm har beslutat att ge markanvisning åt det norskägda Stockholm Wood Tower AB som ansökt om att bygga en 40 våningar hög träbyggnad i Kista. Om nuvarande förslag och en kommande detaljplan godkänns kan inflytt i världens högsta träbyggnad ske 2028.

I protokollet från Exploateringsnämndens sammanträde den 19 oktober framgår att förslaget som Exploateringskontoret lagt fram fått grönt ljus. Det innebär bland annat att marken anvisas för kontor och att Exploateringskontoret ges i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med byggaktören Stockholm Wood Tower AB. I beslutet framgår även att Exploateringsnämnden begär av stadsbyggnadsnämnden att upprätta en detaljplan för området.

Enligt ansökan och tjänsteutlåtandets nuvarande utformning skulle det innebära att Kista får världens högsta träbyggnad på 140 meter, med en bruttototalarea (summan av alla våningsplans yttre area) på 36 000 kvadratmeter och som kommer att ha upp till 2 000 kontorsplatser.

Annons:

Enligt den preliminära tidsplanen planerar aktören byggstart till år 2026 och första inflyttning bedöms till år 2028.

Källor: Stockholms stad, DN

Print Friendly, PDF & Email