En kvinna och en man som pratar med en kvinna.

Det var blåsigt och riktigt ruggigt väder när stadens tjänstepersoner började bygga upp mötestältet utanför tunnelbanan på Tenstagången. Men ganska snart blev det trångt kring bordet när boende ville skriva sina synpunkter om vad som kan bli bättre.

Vilka platser tycker du om och vilka platser kan utvecklas eller ändras i Tensta? När du tänker på Tensta i framtiden – vad är viktigast för dig? Det var frågorna som stadens makthavare ville få svar på.

– Sådana här möten är bra, då träffar vi flera människor. På nämndmötena brukar det vara samma personer som kommer jämt, sade Elvir Kazinic, S, förste vice ordförande i Järva stadsdelsnämnd.

Annons:

Ulf Melander, tenstabo sedan länge, som tidigare arbetat vid stadsbyggnadskontoret, vill att det ska vara möjligt att kunna gå från Tensta centrum, förbi Kämpingeskolan och in på kyrkogården, utan att behöva gå en lång omväg för att komma dit.
– Jag har försökt skriva medborgarförslag om detta, men fått höra att delar av marken tillhör kyrkogårdsförvaltningen och därför inte är trafikkontorets ansvar.

Nu har han pratat med kyrkogårdsförvaltningen och de är villiga att öppna muren, men staden måste också vara med på det. Han ska skriva ett medborgarförslag till.

Mari Källman, en nybliven tenstabo som redan lagt fram flera medborgarförslag, talade med en tjänsteperson från trafikkontoret.
– Jag tycker att det behövs en gång- och cykel väg längs Spånga kyrkväg. Från kyrkan och upp till korsningen finns ingenstans att gå.

Hon fick veta att det finns ett inlämnat förslag om detta till trafikkontoret, men att frågan inte är färdigbehandlad för beslut på långa vägar ännu.

Är det inte viktigt att prata med folk som bor här innan sådana beslut fattas?

Två andra tenstabor, Anette Fürst och Mario Castillo-Belmar, som bott länge i Tensta, talade med en tjänsteperson från stadsbyggnadskontoret om ”muren” som ska rivas på Tenstaplan.
– Är det inte viktigt att prata med folk som bor här innan sådana beslut fattas, frågade Anette Fürst.

För beslutet om ”renovering” är redan fattat, platsen är avspärrad men själva rivningen har inte inletts ännu.

Tjänstepersonen från stadsbyggnadskontoret sade att mötet i Tensta var för att staden skulle bilda sig en uppfattning om hur de som bor i Tensta upplever platsen, och att staden kommer att återkoppla på medborgarkontoret längre fram.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email